1/5/08

Staking Ford fabriek

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=836466

De staking in de Ford fabriek nabij St. Petersburg is op 17 december opgeheven. De staking begon op 20 november. Als resultaat werkte de fabriek op één derde van de capaciteit. Het economische verlies van Ford bedraagt volgens een expert van Troika Dialog 90 tot 100 miljoen dollar. Onderhandelingen over salarisverhoging en verkorting van nachtdienst worden hervat. Het management zou bereid zijn een goed aanbod te doen. Ze zullen daarbij verder moeten gaan dan de eerder voorgestelde 11%. Dit is voor de werknemers slechts ‘een inflatiecorrectie’. De krant denkt overigens ook dat de bodem van de stakingskas in zicht was. In totaal zijn er 12,5 miljoen roebel aan uitkeringen van 500 roebel per dag verstrekt. De stakingskas werd gedurende de acties gespekt door andere vakbonden.

No comments: