1/5/08

Publiek private samenwerking

http://www.expert.ru/printissues/siberia/2007/48/krupneyshie_kompanii_sibiri/

Ekspert: “De hoge staatsambtenaren hebben zich uiteindelijk gerealiseerd dat het mechanisme van publieke private samenwerking te eenzijdig is. Het mechanisme is niet in staat een impuls te geven aan de economie van regio’s, die niet verzekerd zijn van een afdoende hoeveelheid grondstoffen, en beperkt het aantal investeerders, dat in het proces kan deelnemen, tot een kleine kring van de grootste bedrijven die ook nog eens verbonden zijn aan de grondstoffenindustrie. Het is overduidelijk geworden dat, wanneer het mechanisme van publieke private samenwerking in de regio’s wil slagen, er een deel van de bevoegdheden aan de lokale overheden overgedragen moet worden.”

Op dit moment wil de federale overheid alleen middelen uit het Investeringsfonds investeren in megaprojecten van tenminste 5 miljard roebel en een geprognosticeerd aandeel in het nationale product van 0,01%. En ook voor projecten die aan deze criteria voldoen blijft het lastig om de bureaucratische barrières te doorbreken. Zo zou bijvoorbeeld een publieke private project op basis van het vliegveld Tolmatsjevo, nabij Novosibirsk, mislukt zijn. Directeur Tsjertenkov zou al 16,9 miljard aan eigen en andere private bijdragen verzameld hebben en zou 0,6 uit het regionale budget krijgen. De federale overheid wil echter de verbouwing van de startbanen á 3 miljard roebel niet voor haar rekening nemen.

In buurregio Krasnojarsk, waar het leeuwendeel van de economie gebaseerd is op de ontginning en verwerking van grondstoffen, komen de privaat publieke werken wel uit de grond. Als voorbeeld wordt de ontwikkeling van de ‘Nizjnyi Priangar’ genoemd, een project waarbij RAO UES een nieuwe elektriciteitscentrale, Roesal een aluminiumfabriek en de federale overheid de nodige infrastructuur bouwt.

Ekspert baseert het optimisme op twee ontwikkelingen: Lokale ambtenaren hebben een nieuw instrument gevonden waarbij lokale overheden bij langlopende leningen van banken garant staan voor investeringsprojecten in hun regio. Daarnaast heeft het nieuwe kabinet in oktober de oprichting van regionale Investeringsfondsen aangekondigd. Deze worden gefinancierd vanuit het Investeringsfonds en zijn bedoeld voor infrastructurele projecten.

No comments: