1/5/08

Orthodox onderwijs

http://www.rg.ru/2007/12/21/shkola.html

De Russisch Orthodoxe kerk heeft weer eens voorgesteld om de cursus ‘de grondslagen van de Orthodoxe cultuur’ in het federale curriculum op te nemen. Nieuw is dat de Kerk akkoord gaat met een keuzevrijheid voor ouders waarbij er ook lessen in bijvoorbeeld de Islamitische, Joodse en humanistische traditie aangeboden kunnen worden. Het zou gaan om twee lesuren per week. Dit op het eerste oog tegemoetkomende aanbod betekent echter in de praktijk dat er voor dergelijke ‘alternatieve’ overtuigingen wel minstens 12-14 leerlingen per leeftijdscategorie gevonden moeten worden.
Opvallend is wel dat de minister van onderwijs Foersenko voor het eerst met de Kerk rond de tafel is gaan zitten. Hoewel zijn voorganger dit tot 2004 regelmatig deed, is Foersenko de laatste jaren een duidelijke voorstander van ‘seculier’ onderwijs geweest.

No comments: