12/11/07

Corruptiecijfers

http://www.rg.ru/2007/12/07/draguncev.html
http://www.expert.ru/articles/2007/12/06/vzyatki/

Ekspeet bespreekt de nieuwe corruptiecijfers van Transparency International en het Nationale Anticorruptie Comité. Opvallend is het verschil tussen de perceptie van corruptie in het land (33% van de respondenten is van mening dat het corruptieniveau in Rusland zeer hoog is) en het fysieke contact met corruptie. (13% van de respondenten is in aanraking gekomen met afpersing door middel van steekpenningen)

Van de respondenten denkt 45% dat corruptie toeneemt, 40% dat corruptieniveau gelijk blijft en 15% dat corruptie afneemt. 50% is sceptisch over de overheidsmaatregelen tegen corruptie, 12% positief.

Kirill Kabanov van het Nationale Anticorruptie Comité stipt drie punten aan. (1) de prijs van steekpenningen neemt toe. Ekspert voegt daaraan toe dat met de 'prijsverhoging' de frequentie afneemt. Het artikel citeert een automobilist, die zegt dat de verkeersagenten hem minder vaak om kleine bedragen zoals 100 roebel vragen. Daarentegen kan zo'n verkeersagent bij een serieus vergrijp ineens 1000 dollar verdienen.

Dit was vorig jaar ook de conclusie, herinner ik mij. De positieve spin die je aan de cijfers kan geven is dat het risico groter wordt , waardoor de opbrengst hoger moet zijn.

(2) Een deel van de steekpenningen heeft een latent karakter, zegt Kabanov. Ze worden niet meer als steekpenningen herkent. Dit zijn bijvoorbeeld onvrijwillige bijdrages voor het opknappen van het schoollokaal, die deels in de zaken van de schooldirecteur verdwijnen.

(3) Ten derde valt het Kabanov op dat er minder over corruptie gepraat wordt. Zelfs bij anonieme onderzoeken zouden respondenten bang zijn om over steekpenningen te prat en.

Ekpsert interviewt ook een woordvoerder van een belangengroep voor automobilisten. Hij wijst erop dat veel mensen in het verkeer zelf al snel steekpenningen aan de verkeerspolitie aanbieden, wanneer ze weten dat ze fout zitten.

Rossiiskaja Gazeta interviewt generaal-majoor Dragoenstev, van Interne Zaken, over de corruptie in het politiekorps. Volgens Dragoenstev ligt het grootste probleem bij de hoge posities. Daarom moeten de korpsen volgens hem van bovenaf schoongemaakt worden. 'We kunnen zoveel gewone agenten oppakken als we willen, maar als de chef zelf een verdorven(porotsjnuyu, JM) systeem heeft opgezet dan verandert er niets . Het beste remedie is hier een rotatiemechanisme. Niet langer dan drie jaar in hetzelfde districtskantoor.

Het recept voor de gewone agent is eenvoudig: Salarissen moeten omhoog zodat de agenten trots zijn op hun uniformen. En vervolgens moet er meer nadruk komen op hun persoonlijke verantwoordelijkheid zodat elke agent begrijpt hoe makkelijk hij zijn uniform kan verliezen.

De strijd tegen corruptie is er een van lange adem. Er moet constant 'schoongemaakt' worden. Een extreme zuiveringsactie heeft weinig zin. Het zou wel goed zijn wanneer agenten eenvoudiger ontslagen kunnen worden.

No comments: