12/4/07

OVSE top in Madrid

http://www.rg.ru/2007/11/30/obse.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=830973
http://www.rg.ru/2007/11/29/putin.html
http://www.rg.ru/2007/11/29/obse.html
http://www.rg.ru/2007/11/29/lavrov-rais.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=831349

Rossiiskaja Gazeta concludeert dat de leden van de OVSE tijdens de top in Madrid niet in staat zijn geweest de crisis te boven te komen. Er spelen drie belangrijke zaken, het CFE verdrag, de Amerikaanse afweerraketten en Kosovo, alsmede 2 recente zaken: Rusland's woordenstrijd met BDMIR/ODIHR en het mogelijke voorzitterschap van de OVSE voor Kazachstan.

De eerste drie zitten behoorlijk vast. Het CFE verdrag wordt deze maand door de Russen opgeschort. Poetin zei deze week nog voor eigen publiek dat er van Rusland's kant van een wapenwedloop geen sprake is. "Wij hebben de wapens nodig om onze veiligheid te garanderen en meer niet. Wanneer we een politiek van vrede voeren, wanneer we onze neus niet in andermans zaken zullen steken, dan hebben we daaraan voldoende. Maar we moeten er wel een dergelijk leger hebben dat niet toestaat dat een vreemde zijn snotterige neus in onze zaken steekt."

Wat betreft de Amerikaanse afweerraketinstallaties bericht een ander artikel in Rossiiskaja Gazeta dat de Amerikaanse kant de eerder gemaakte mondelinge afspraken volledig heeft genegeerd in de laatste brief die de VS Moskou toezond. Lavrov reageert: "Wanneer er begrip is tussen de twee leidende landen in de sector, dan verstevigt zich de strategische stabiliteit. Iedereen wint daarbij. Wanneer de strategische stabiliteit afneemt begint iedereen zich ongemakkelijke te voelen. " "Onafhankelijke experts uit de VS en EU hebben al vele malen op basis van concrete berekeningen aangetoond dat het systeem een reëel gevaar voor Rusland veroorzaakt."

De krant interviewt ook voormalig Tsjechisch premier Zeman. Hij noemt het raketafweersysteem een bewuste door de VS geplaatste barrière tussen de EU en Rusland om zo de vorming van een gemeenschappelijke economische ruimte te frustreren. Zeman ondersteunt het idee voor een referendum in Tsjechië.

Rusland's idee, gesteund door een reeks landen uit de voormalige Sovjet Unie, voor de hervorming van ODIHR ontvangt geen waardering. VS afgezant Burns riep meteen dat hij "geen millimeter ruimte zou geven". Met op de achtergrond de beschuldiging van Poetin dat het de Amerikaanse regering zou zijn geweest die de ODIHR zou hebben geadviseerd om de missie af te blazen, komt de snelle uitspraak van Burns voor het Russische publiek niet als onverwacht. Burns gokt echter dat Poetin bluft en vraagt hem met bewijs voor zijn uitspraak te komen.

Lavrov antwoordde dat "dit een behoorlijk onconstructieve houding is". "Of we komen samen tot regels voor het monitoren van verkiezingen, of in het geval van onenigheid, dan komt het perspectief van het ODHIR als een deel van de OVSE in gevaar". (D.w.z. Rusland zegt ODHIR op, maar niet OVSE, JM)

De Russische afgevaardigde bij de OVSE, Margelov: "ODIHR is in het huidige format een geëngageerde organisatie en veranderd in een pleitbezorger (letterlijk: kikvorsman, JM) van westerse belangen in de postsovjet ruimte. Rusland wil gelijke spelregels en een duidelijke aanpak omdat veel missies nu niet volledig transparant zijn."

Poetin zei eerder deze week: "Het doel (van het afblazen van de missie, JM) is de delegitimatie van de verkiezingen, maar dat zal ze niet lukken." De generaalsecretaris van de OVSE, Spencer Oliver, zegt deze opmerking van Poetin niet gehoord te hebben. Hij bespreekt met Kommersant hoe de waarnemers van de OVSE de verkiezingen gaan waarnemen. Hij zegt daarbij dat zijn team 500 pagina's aan krantenartikelen heeft verzameld en zo goed op de hoogte is van de voorgaande campagne.

Niet alles zit moervast. Volgens Kommersant werd Kazachstan tijdens de OVSE top in Madrid bewogen om de handtekening onder het document ter modernisering van de ODIHR in te trekken. In ruil daarvoor zouden de VS en Groot Brittannië (Nederland was al akkoord) het OVSE voorzitterschap van Kazachstan in 2009 steunen. Kazachstan weigerde echter en krijgt nu het voorzitterschap voor 2010 toegewezen.

No comments: