12/4/07

Internationale AIDS dag

http://www.rg.ru/2007/12/01/spid.html

Het bewustzijn over AIDS is in Rusland niet groot te noemen. Dat wil echter niet zeggen dat er niets gebeurd: Rossiiskaja Gazeta interviewt Gennadii Onisjenko, 'het hoofd van de publieke artsen van het land.'

Op de vraag, wat het belang van een internationale AIDS dag is, antwoord hij dat er in Rusland 403.000 met aids besmette mensen zijn, over het algemeen jonge mensen en dat de samenleving aan de wettelijke plicht herinnerd moet worden om deze mensen te genezen.

"Er is alle reden om aan te nemen dat dit jaar 30.000 met aids besmette mensen, die echt behandeling nodig hebben, deze behandeling ook krijgen. Volgend jaar zullen dit er ongeveer 40.000 zijn. Daarvoor werden slechts enkelingen verpleegd. … In de eerste 8 maanden van 2007 zijn er in Rusland 28.974 nieuwe gevallen van AIDS besmetting geregistreerd. Dit is een toename van 12% met de vergelijkbare periode van het jaar ervoor. … De meeste medische centra hebben nu psychologen en sociale werkers in dienst. Buurtziekenhuizen moeten inmiddels in staat zijn om de toestand van met AIDS besmette mensen te monitoren."

Rossiiskaja Gazeta speelt in op de bestaande angst voor besmetting. "Er zijn nu zoveel zieken dat , wanneer je in de wachtkamer zit voor een bloedinfuus, je zo maar naast een met AIDS besmet persoon zou kunnen zitten". Onisjenko bevestigt dat er binnen het nationale project voor de gezondheidszorg 220 miljoen roebel is uitgetrokken voor de publieke informatievoorziening over de ziekte. De journalist haalt nog een angstbeeld naar voren: de gelijktijdige besmetting van 250 kinderen in Egypte in 1989. Onisjenko gebruikt dit voorbeeld om te zegen dat van deze kinderen er inmiddels al enkele moeder zijn geworden en dat zij en hun kinderen gezond zijn. "Het is niet alleen belangrijk om met AIDS besmette mensen te helpen zich aan te passen aan de samenleving. Het is minstens zo belangrijk dat elk van ons op een waardige manier leert om de te gaan met AIDS. "

No comments: