12/27/07

Column over politieke interesse onder bevolking

http://www.rg.ru/2007/12/11/radzichovsky-vybory.html

De column ‘gezond verstand’ van Leonid Radzichovskii in Rossiiskaja Gazeta begint met de observatie dat op verkiezingsavond 43% van de televisiekijkers naar de start van de nieuwe detective serie ‘liquidatie’ heeft gekeken. 16,5% koos voor het programma in het teken van de verkiezingen op het kanaal ORT en 8% keek naar het programma over de verkiezingen op NTV. Radzichovskii concludeert dat hoewel de opkomst hoog was, de interesse in de uitslag laag was: “Dit is echter noch goed, noch slecht. Het is gewoon normaal.”

“De hoge opkomst was wellicht het resultaat van het via de tv zenders verspreide beeld van een gevaar voor een revanche van de oligarchen. Toch beoordeelt bijna niemand van de 63% van de bevolking, die is gaan stemmen, de situatie als zo dramatisch. Men ziet de boodschappen wel, maar kiest er niet voor om aan dat spel deel te nemen. Men kiest voor een rustig land, een ‘burgervrede’. Er zijn geen onheilspellende oligarchische samenzweringen, geen interne vijanden. Er is geen vijfde colonne, die het land wil verdelen en niemand die het land terug naar de hel van de jaren ’90 wil drijven. Juist deze rust, deze stabiliteit wordt nu door de mensen gewaardeerd en daarom stemmen ze. En niet vanwege huivering van onrust en angst.”

“Het leven is beter geworden. De ratings van de besturende partijen groeien er lustig op los. Zo is het. Niet eenvoudig, maar heel eenvoudig. Daarom heeft men op 2 december gestemd en niet om gered te worden van oligarchische Amerikaanse heksen, die vanuit het duister van de jaren ’90 naar ons toe kruipen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer er geen finale met tromgeroffel was geweest, dat dat de uitkomst van de verkiezingen met geen procent zou hebben veranderd.”

“Onder de grote massa heerst helemaal geen apocalyptische stemming. De enigste groep, die door deze stemming is gegrepen, is een zeer klein agressief, recalcitrant deel van de samenleving, de sterk gepolitiseerde intelligentsia, zij, die in de oproep tot de strijd met de vijand het geknars van de zich aandienende dictatuur herkennen en met open ogen dromen over ‘raafjes’ en ‘werkkampen’.”

“De overgrote meerderheid leeft - in tegenstelling tot die totalitaire tijd - niet in een politieke maar in een economische wereld. Voor het eerst in de geschiedenis proeft - misschien niet de precieze meerderheid, maar - een groot deel van de massa aan de bekoringen van de consumptiemaatschappij. En niets kan hen daarvan afbrengen, geen ‘vijanden’, geen ‘grandioze plannen’.”

“De mensen zijn geïnteresseerd in hypotheken, auto’s, kuuroorden, investeringsfondsen, de wisselkoers van de roebel, een goede school voor hun dochter en een nertsmantel voor hun vrouw. En zelfs een tv serie (de nieuwe detective serie ‘liquidatie’ uit de inleiding, JM) interesseert hen meer dan de verkiezingsuitslag. “
“Het zijn de normale interesses van de normale Europese burger. Dit zijn de mensen, die op Verenigd Rusland stemmen. Een partij waarbij zij geen ideologie zoeken, noch uitzonderlijke verwachtingen, noch de redding van verschrikkelijke angsten: een conservatieve partij. Het gaat zoals het gaat en over het algemeen bevalt het. En dat is alles.”

“In het Rusland van vandaag heerst er - bijna voor het eerst - eensgezindheid, niet op basis van staatsapocalyptiek of staatsverheerlijking, maar normaal consumptiegedrag. Een eensgezindheid van kleine consumptiewaarden. Iets wat de mensen meer waard is dan tromgeroffel, pauken en vaandels van verschillende kleuren.”

“De vreedzame consumptiemaatschappij is nog lang geen burgermaatschappij, maar ook zeker niet meer een totalitaire maatschappij. “

No comments: