4/14/08

Kort nieuws internationaal

President van Moldavië Voronin en de ‘leider’ van Transdnestrië Smirnov hebben elkaar sinds 7 jaar anderhalf uur gesproken in het stadje Bender waar in 1992 het conflict vlam vatte. Er komt een werkgroep ter regulering van de groep. Moldavië gaat de EU en VS vragen om visumbeperkingen voor politici uit Transdnestrië op te heffen en Transdnestrië verleent Moldavische politici het recht in de opstandige republiek te reizen.

Kommersant presenteert de gesprekken als een Russisch succes. De boodschap is dat wat volgens ‘het westen’ in Kosovo niet kon, een oplossing met een autonome deelrepubliek binnen een territoriaal soevereine staat, in dit geval wel degelijk mogelijk is en voor Kosovo ook had gekund mits het westen geduld en politieke wil had betoond. Rossiiskaja Gazeta citeert experts die denken dat het een PR stunt is van president Voronin, die zich binnenkort opnieuw verkiesbaar moet stellen.

Ban Ki Moon bezocht Moskou. Naast Poetin, Medvedev en Patriarch Aleksi II sprak de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties met de RSPP, de Russische Unie van Industriëlen en Ondernemers. De insteek was de Global Compact, het VN verdrag voor sociaal verantwoord ondernemen. Nu zijn 30 Russische bedrijven lid. Er is afgesproken dat het Sociale Charter van het Russische Bedrijfsleven (uit 2004) beter afgestemd wordt op de Global Compact en dat in de toekomst het onderschrijven van het eerste document automatisch betekent dat ook het tweede onderschreven wordt.

Voor het Russisch Buitenlands Beleid is de VN een belangrijk element in de toekomstvisie van een multipolaire wereld. In deze multipolaire wereld is Rusland uiteraard een grote speler, net zoals het in de VN Veiligheidsraad een vetorecht heeft. De Russische Federatie heeft toegezegd de contributies aan de VN te verveelvoudigen tot het niveau van de basiscontributie van de VS. De VS draagt echter ook veel bij aan individuele missies. (Rossiiskaja Gazeta en Rossiiskaja Gazeta)

Kommersant schrijft dat democratisch Congreslid (VS) Ellen Tauscher een wetsvoorstel heeft ingediend dat de financiële middelen voor de bouw van raketsilo’s in Polen bevriest (85 miljoen dollar) tot er Navo brede overeenstemming is over de locatie van de elementen van het Europese deel van het raketschild. Ik vond ook dit interview in Der Spiegel. Kommersant schrijft dat Tauscher bovendien de voorwaarde stelt dat Poolse en Tsjechische parlementen eerst het verdrag met de VS/NATO over het raketschild moeten ratificeren voor er met de bouw begonnen kan worden.

No comments: