10/29/07

Ministerie van regionale ontwikkeling

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=817914
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=818994
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=818914

Minister van regionale ontwikkeling Kozak legde in de senaat zijn visie uit voor de hervormingen van centrum-regio verhoudingen. 'De regio's moeten meer onafhankelijkheid en financiële middelen krijgen maar tegelijk moeten de controle over deze gelden en de vraag om een eindresultaat versterkt worden. ... De regio's krijgen meer onafhankelijkheid wanneer we de regionale organen behorend tot de federale macht, op de veiligheidsstructuren en controlerende organen na, terugtrekken en hun functies naar de locale omgeving delegeren.'

Met betrekking tot federale organen ter plaatse zegt Kozak: 'De regionale organen behorend tot de federale macht werken ineffectief, zij kunnen geen eindresultaat eisen, omdat zij qua uiterlijk federaal zijn maar in essentie toebehoren aan gouverneurs en burgemeesters.'

Over controle vanuit Moskou zegt hij: 'Het is een fantasie van bureaucraten dat vanuit Moskou bijvoorbeeld interne migratie en investeringsprocessen in de regio geregeld kunnen worden. Het is onmogelijk om vanuit de hoofstad te bepalen wat en waar er gebouwd wordt. Alleen al in de Zuidelijke Federale District (waar Kozak presidentieel afgevaardigde was) zijn er wel 4000 verlaten onafgebouwde projecten en hebben we al 69 miljard roebel (ongeveer 2,3 miljard euro) verkwist. De uitvoering van de federale doelgerichte programma's (FTsP) kunnen beter aan de regio's gegeven worden.'

Tegelijk echter moet de controle op de effectiviteit van regionaal bestuur worden aangescherpt. Kozak heeft volgens Kommersant een voorliefde voor statistische gegevens die de economische en sociale groei van de regio's in kaart brengen. Kommersant concludeert dan door het institutionaliseren van de vanuit het centrum benoemde gouverneur lokale curatele overbodig is geworden. Kozak's economische en sociale parameters en criteria zijn voldoende.

Er zit nog een addertje onder het gras. Federale organenmoeten volgens Kozak ook de mogelijkheid krijgen om regionale wetten terug te draaien. Dit kan nu alleen nog op voorspraak van de procurator.

Een expert van het onafhankelijke instituut voor sociaal beleid, zegt dat het land het hypermaximaal van een bestuur vanuit (federale) diensten en ministeries heeft bereikt en dat het nu tijd is om vanuit dit uiterste weer de andere kant op de bewegen. Zij adviseert om van de status van de presidentiële afgevaardigden af te blijven. Deze zijn of worden overbodig en verdwijnen vanzelf in het proces der evolutie.

Kommersant meldt in een ander artikel dat Kozak's ministerie een van de grote winnaars is in de strijd om de herverdeling van bevoegdheden. Het ministerie van economische zaken, voorheen 'het imperium van Gref' wordt uitgekleed. Het vastgoed kadaster gaat naar het ministerie van justitie, de taken rondom het militair industrieel complex gaan naar een aparte regeringscommissie voor de defensie-industrie (zeg maar Ivanov, JM) Kozak krijgt de controle over de middelen in het investeringsfonds (financiering en coördinatie aanleg infrastructuur, JM), het recht om als opdrachtgever op te treden voor de federale doelgerichte programma's (FTsP) die betrekking hebben op de ontwikkeling van regio's en gemeentes en wordt uitvoerder van de transacties van budgettaire gelden naar de regio's.

Kozak krijgt echter wel te maken met externe toetsing. Het ministerie van economische zaken zal de projecten betaald uit het investeringsfonds controleren. Het ministerie van financiën (Koedrin) wordt 'hoofd beschikker' over de budgettaire gelden voor de regio's en de fondsen voor financiële hulp voor regio's voor de bouw van technische en sociale infrastructuur.

Het ministerie van financiën zelf verliest Rosfinmonitoring, de federale dienst die onderzoek doet naar witwassen en financieel terrorisme aan vicepremier Zoebkov.

Kozak's ministerie begint vorm te krijgen. Twee plaatsvervangende ministers zijn weggepromoveerd. Hun vervangers zijn Sergei Kroeglik, tot nu hoofd van Rosstroi, het staatsbouwbedrijf gespecialiseerd in sociale woningbouw, Dmitrii Aratskii, tot voor kort plaatsvervangend hoofd van Rosimoesjetsvo, de overheidsdienst die eigendomsregisters beheert en Kamil Iskhakov, voormalig presidentieel afgevaardigde voor 'het verre oosten'.

De laatste zegt dat hij een departement gaat leiden dat zich concentreert op het verre oosten, de oostelijke Baikal regio en het hoge noorden. Hij stelt voor dat ook zijn collega's gebonden worden aan concrete gebieden. Dergelijke functies zouden de functie van de presidentiële afgevaardigde kunnen gaan doubleren, vandaar dat Kozak zijn ondergeschikte meteen terugfloot. Dit is blijkbaar geen discussie die voorafgaand aan de verkiezingen gevoerd dient te worden.

No comments: