4/14/08

Belastingdienst

Rossiiskaja Gazeta interviewt plaatsvervangend hoofd van de belastingdienst Tatjana Sjevtsova. Aanleiding zijn geruchten over een op handen zijnde golf van belastingcontroles in de retailsector. Sjevtsova bevestigt de aandacht voor de sector, maar legt uit dat dit volkomen transparant gebeurd.

“Verouderde stereotypen bemoeilijken het werk. Zo trokken de media afgelopen weken de vergelijking tussen de recente golf van belastingcontroles in de retailsector (bijvoorbeeld de ‘affaire Eldorado’) en de zaak Joekos. De in de pers verspreide onbetrouwbare en vertekenende berichten met betrekking tot de controles zoals bij Eldorado, brengen niet alleen onherstelbare schade aan de bedrijven in kwestie, maar scheppen ook onnodige nervositeit in het bedrijfsleven. … Officiële werknemers van de Belastingdienst maken nooit de resultaten van een belastingcontrole bekend voordat de procedure is afgerond. Waneer er dergelijke berichten in de media verschijnen, kunt u er zeker van zijn dat die via informele weg verkregen zijn, vaak via incompetente ‘experts’,die niet goed bekend zijn met de situatie.“

“Nu we het toch al over de zaak Joekos hadden, lijkt het me goed iets te vertellen over het golf-effect dat op deze zaak volgde. In 2002 en 2003 daalden de belastingbetalingen vanuit de oliesector met 8 tot 9%, iets wat in het geheel niet correspondeerde met de stijging van de wereldprijzen en de enorme export. Na de controle van Joekos in 2004 steeg de belastingopbrengst met 300%. De bedrijven hebben hun gedrag zelf aangepast.

Recent hebben we net zo’n golf geobserveerd in de bouwsector. We ontdekten dat ondanks de stijgende huizenprijzen veel bedrijven in de sector verlies of zeer kleine winst draaiden. De Belastingdienst is toen een groot bouwbedrijf dat zich in deze ‘risicozone’ bevond gaan controleren. Het bleek dat het bedrijf voor meer dan een miljard roebel aan belastingen had ontdoken. Iets wat de rechtbank vervolgens bevestigde. Sindsdien wordt er over de hele sector gemeten meer belasting betaalt.
“De belastingdienst beschikt over zeer veel informatie over geldstromen, eigendommen, inkomsten etc. Kundig gebruik van deze informatie helpt ons om zeer precies ‘risicozones’ en mogelijke belastingontduikers te identificeren. Sinds 2007 zijn de criteria voor de selectie van gecontroleerde bedrijven openbaar. Belastingbetalers hebben zo de mogelijkheid hun gedrag aan te passen en preventief de controle van de belastingdienst te ontlopen.

Sinds de inspecteurs alleen die bedrijven bezoeken, die volgens de resultaten van de analyse signalen vertonen van belastingontduiking, voert de belastingdienst drie maal zo weinig buitendienstcontroles uit en is de effectiviteit van die controles met viervoud toegenomen. Op dit moment heeft de belastingdienst veel aandacht voor handelsondernemingen in onder andere de retailsector, waar er systematische verliezen worden geleden en lage salarissen betaald worden.

In 2006 werden er 416.000 declaraties ingediend met een totale waarde van 18 miljard roebel. In 2007 waren dit er 913.000 declaraties met een totale som van 84 miljard roebel. In 2007 bleef 67% van de belastingheffingen in de rechtbank overeind. In 2006 was dit nog 52%.

No comments: