4/22/08

Horizontale macht

Op de foto’s van de partijbijeenkomst van Verenigd Rusland is een verandering van symboliek te zien. Het sprekersgedeelte bevond zich midden tussen de mensen en in het decor was er veel aandacht voor horizontale lijnen. Het motto ‘samen overwinnen we’ was zo langgerekt dat het leek alsof het alle aanwezigen moest omvatten.

Overigens vielen de horizontale lijnen me pas op nadat ik de titel van het bericht van Ekspert; ‘horizontale macht’ gelezen had. Ekspert sprak Jevgenii Fedorov, voorzitter van parlementaire commissie voor het economisch beleid. Fedorov ziet “het begin van de opbouw van een ‘horizontale macht’. Horizontale structuren zijn stabieler. Eigenlijk is dat echt democratisch. Tot nu hebben we voornamelijk de vertikaal gebouwd. Dat is niet verwonderlijk. Het was nodig om het land te versterken en een sterke partij te vormen. Nu kunnen we ons ook de democratie herinneren.”

Uiteraard spreken we hier over beeldtaal, over staatsymboliek. Het lijkt me dat de bestuurlijke elite tot het inzicht is gekomen dat het beeld van de machtsverticaal uitgeput raakt. Voor de ontwikkeling van een zelfregulerende maatschappij en een innovatieve economie is er een ander beeld van het staatsbestel nodig, minder hiërarchisch en met meer horizontale verbanden. Ik ben erg benieuwd hoe het er op 9 mei uitziet als de nieuwe president en de nieuwe premier op het Rode Plein de militaire parade afnemen.

No comments: