4/22/08

Pensioenstelsel

Het parlement heeft op 18 april het wetsvoorstel ter stimulering van vrijwillige pensioenopbouw gecorrigeerd en goedgekeurd. Volgens het huidige voorstel gaat de overheid de vrijwillige inleg van een burger met een maximum van 12.000 roebel (322 euro) per jaar verdubbelen. Voor werknemers die na hun pensioen doorwerken zal de overheid 4000 roebel bijleggen voor elke 1000 roebel eigen inleg tot een maximum van 48.000 roebel per jaar. Extra bijdragen van de werkgever tot 12.000 roebel zullen niet langer worden belast. Het programma zal vijftien jaar lopen. Kommersant en Kommersant)

Wanneer ook de Senaat en de president het wetsvoorstel tekenen komt er een eind aan de langlopende discussie rond het pensioenstelsel. Deze discussie ging - in vereenvoudigde bewoordingen - tussen voorstanders van een stelsel waarbij de burger leert eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf een pensioen op te bouwen (dit uiteraard deels middels werkgevers en werknemersorganisaties) en voorstanders van een stelsel waarbij de staat de grootste verantwoordelijkheid draagt. Met de oplossing van cofinanciering blijft de eerstgenoemde koers gewaarborgd en is er ook ruimte gevonden voor een bijdrage vanuit de overheid.

No comments: