6/13/08

Verkiezingsdebatten

Een flink deel van de partij Verenigd Rusland is voor verplichte deelname aan verkiezingsdebatten. Kommersant brengt in herinnering dat tijdens de parlementsverkiezingen van 2003 en 2007 de partij zich afzijdig hield.

Het is niet zozeer dat de politici niet kunnen debatteren, zo lijkt mij. Men gaat uit van het idee dat wanneer de gedoodverfde winnaar, de bestuurspartij, in een gelijkwaardig gesprek treedt met een kleine oppositiepartij, lees een stelletje klagers, de bestuurspartij dan legitimiteit geeft aan die partij alsmede klachten vanuit de samenleving. Blijkt daarbij dat het electoraat de bestuurspartij niet afrekent voor de afwezigheid, tijdens de debatten, waarom zal dan het risico genomen moeten worden? Waarschijnlijk denkt de partijtop nu dat dit kunstukje over vier jaar niet nogmaals kan worden herhaald en vrezen ze dat het electoraat hen uiteindelijk toch zal afrekenen voor hun berekendheid.

Een deel van deze politici, met name de vertegenwoordigers van de liberaalconservatieve club, die het idee van verplichte deelname aanzwengelden tijdens het Forum ‘strategie 2020’, zal ook uit eigen trots en eigenwaarde redeneren. Ze zullen het niet allemaal eens zijn geweest met de strategische keuzes van de partijtop. Ook in Rusland zijn er parlementariërs, die graag hun eigen stem horen en het gezicht op de televisie zien.

De partijtop lijkt echter om. Partijkopstukken Gryzlov en Volodin spreken enkele dagen later hun steun uit voor het idee, meldt Kommersant.

Sergej Mitrochin van Jabloko reageert laconiek: “Het is toch absurd. Het lijkt zo te zijn dat de VerenigdRussen zichzelf willen verplichten om aan verkiezingsdebatten deel te nemen, terwijl de wet hen dit gewoon toestaat.

VR parlementariër Pligin en lid van de liberaalconservatieve club stelt zich wat rustiger op dan zijn collega’s. “We hoeven ons niet te haasten. Mogelijk zijn er geen juridische aanpassingen nodig en volstaat het om een mechanisme van een soort politieke verplichting uit te werken,” citeert Ekspert.

De Centrale Kiescommissie denkt dat een kleine aanpassing in de wet voldoende is. De gratis zendtijd die beschikbaar voor verkiezingsdebatten zou niet zoals tijdens de voorgaande campagnes mogen worden gebruikt voor individuele partijspotjes.

No comments: