6/13/08

Het leger

Het hoofd van de Generale Staf Baloejevsky is vervangen door Nikolai Makarov. Baloejevsky lag al enige tijd in de clinch met de Minister van Defensie Serdjoekov. Rossiiskaja Gazeta schrijft dat de minister in het afgelopen jaar alle vlootcommandanten, de helft van de leidinggevenden van de militaire districten, alsmede de twee personen verantwoordelijk voor de bewapening van het leger en de militaire paraatheid heeft vervangen.

De persoon Makarov past binnen het plaatje van meer maatschappelijke controle het leger. Toen hij commandant was van de strijdkrachten in Siberië organiseerde hij oudercomités in de kazernes, alsmede een website waarop ouders en jongeren klachten kunnen plaatsen over de rekrutering.

Rossiiskaja Gazeta
meldt deze week goed nieuws voor de soldatenmoeders. Hun roep om videocamera’s in de kazernes wordt gesteund door de OnderzoeksCommissie van de militair procureur.

Overigens komen Serdjoekov’s hervormingen niet zozeer uit het hard van een mensenrechtenactivist, maar vanuit een economisch rationalisme. Vitalii Dymarskii schrijft in zijn column in Rossiiskaja Gazeta dat hoewel 80% van de Russen bereidt is zijn of haar leven te geven voor de verdediging van het vaderland , twee derde van de bevolking niet wil dat zijn of haar zoon, broer, man of ander familielid in het leger moet dienen. Het probleem is dus niet de dienstplicht op zich, maar de omstandigheden in het leger. De politieke en economische noodzaak voor een toegankelijker en populairder leger is evident.

Kommersant ziet in Makarov een tussenpaus. Makarov is al bijna 59 en het hoofd van de generale staf mag officieel niet ouder zijn dan 60. Voor Baloejevsky maakte Poetin een uitzondering. Het ligt in de verwachting dat ook minister Serdjoekov niet langer zal aanblijven dan de tijd, die voor zijn taak, het stroomlijnen van de militaire financiën, is gesteld.

No comments: