6/13/08

Corruptie

Het was deze week de beurt aan Generaal Procureur Joeri Tsjaika om het beste beentje voor te zetten in de strijdt tegen de corruptie. De website waarop ondernemers hun klachten kunnen indienen haalde ook de Nederlandse pers. De website komt per oekaze van president Medvedev ook met meer volmachten voor de Generaal Procureur. Het idee is immers dat de toezichthouders, de controlerende organen, niet hun eigen werkzaamheden controleren. Dat moet een andere instantie doen en niet een procureur op het regionale niveau, die mogelijk goede banden onderhoudt met zijn collega’s bij de toezichthouders, maar de Generaal Procureur op federaal niveau.

Er gebeuren rare dingen, erkent Tsjaika aan Rossiiskaja Gazeta. Zo is een bedrijf in de Krasnodarsk Krai in een jaar wel 127 maal gecontroleerd. De Generaal Procureur zegt begonnen te zijn met een kwantitatieve analyse van de controles om zo in kaart te brengen in welke sectoren en regio’s overdadig gecontroleerd wordt. Vervolgens kan er gekeken worden of er sprake is van misbruik.

Daarnaast controleert de Generaal Procureur sinds het afgelopen jaar lokale wetten en reglementen op mazen die corruptie in de hand werken. Een tweede artikel in Rossiiskaja Gazeta noemt het voorbeeld van ondernemers in de Altai Krai en de Tsjitink Oblast, die overheidssubsidie kunnen krijgen op de rente over de leningen die ze hebben afgesloten. Wat voor soort leningen voor de subsidie in aanmerking komen, staat echter niet omschreven. Dit wordt per geval door een ambtenaar beoordeeld. Tsjaika zegt al ruim honderd van dergelijke mazen te hebben geëlimineerd.
Het artikel vermeldt cijfers die een groeiende aandacht van de procureuren voor corruptie aantonen. In 2007 werden 1100 zaken aangespannen wegens corruptie. Dat is 2,3 keer meer dan in 2006. In de eerste drie maanden van 2008 zijn al 500 corruptiezaken voor de rechter gekomen.

Daags na de berichtgeving over de Generaal Procureur, verschijnt ook Bastrykin van de OnderzoeksCommissie bij de redactie van Rossiiskaja Gazeta. De beste jongetjes van de klas willen allemaal voor het bord komen. Bastrykin zegt in 2007 meer dan 1000 onderzoeken te hebben verricht naar personen met een bijzondere status; parlementariërs, regionale bestuurders, rechters, procureuren etc. 511 zaken zijn inmiddels overgedragen aan de rechter. Sinds september heeft de OnderzoeksCommissie meer dan 33.000 meldingen gekregen over corruptie. Alleen al tegen medewerkers van de rechtshandhavende organen zijn 1662 zaken aangespannen. Het is opmerkelijk dat er twee maal zo veel meldingen zijn over steekpenningverstrekkers dan over ontvangers.

No comments: