6/13/08

Chodorkovsky

Enkele Russische en internationale mensenrechtenorganisaties hebben de vrijlating van Chodorkovsky op hun lijstje van 'eisen' aan de nieuwe Russische president staan.

Medvedev reageerde in Berlijn: “ Net als ieder ander heeft Chodorkovsky het recht om een verzoek tot amnestie in te dienen. Een besluit over zo’n verzoek mag echter niet worden gedicteerd door politieke belangen of het onderwerp zijn van internationale onderhandelingen. …Het mag geen besluit zijn dat op internationaal niveau wordt besproken, of een beslissing, die door politici wordt genomen.”

Poetin zei in Parijs: “Khodorkovsky broke the law. More than once and grossly. What’s more, a part of his group is guilty, proven in a court, of personal crimes, not only economic. They committed murders, more than one person. This kind of ‘competition’ is not admissible. And we’ll do our best to stop it. Just as I was when I was president, Dmitry Medvedev should be guided by Russian legislation…. I’ve known Mr. Medvedev for many years. He will respect the law and, incidentally, he has said this in public several times.”

De vraag over amnestie voor Chodorkovsky levert een goed debat op. Ik merk dat met name (westerse)advocaten van mening zijn dat de veroordeling niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Zij denken dat wanneer dit erkent wordt de Russische rechtspraak een stap in de goede richting kan maken. Voor anderen is en blijft Chodorkovsky een boef. Wanneer je zo iemand kan pakken, dan is dat goed. De wijze waarop is van ondergeschikt belang. Een derde kijk is dat zowel amnestie als een andere vorm van vervroegde vrijlating hoe dan ook geïnterpreteerd zullen worden als een bekentennis van de kant van de overheid. In het daaropvolgende maatschappelijke debat zal er weinig ruimte zijn voor de genuanceerde, objectieve blik van de advocaat. Het groeiende vertrouwen in de stabiliteit van de Russische economie zal slechts worden geschaad.

No comments: