12/23/08

Werkgelegenheid

Het aantal geregistreerde werkelozen is gestegen tot 1.293.000, schrijft Kommersant. De ontslagen vallen vooral in de machinebouw, metaalindustrie, chemische industrie, wegenbouw en vrachtvervoer. Veel arbeiders draaien minder uren om ontslagen te voorkomen. Poetin spreekt in zijn rede over een 1,7 miljoen werkelozen nu en een waarschijnlijke groei van dat aantal tot 2 miljoen. (bij nader inzien gaan deze getallen waarschijnlijk over bij het arbeidsbureau ingeschreven werkelozen. Rusland kent op dit moment zo,n 5 miljoen werklozen)

Ekspert bericht over een karakteristiek arbeidsgeschil. Een aannemer Alfa-bouw onthoudt 200 arbeiders uit Tadzjikistan vier maanden loon. Er zijn arbeidscontracten afgesloten en de rechtbank zal waarschijnlijk in het voordeel van de arbeiders oordelen. Maar krijgen ze daarmee ook hun geld?

Vakbonden hebben weinig in te brengen, schrijft columnist Vyzjoetovitsj. De grote vakbonden zijn traditioneel meer een verlengstuk van het management dan de stem van de arbeiders. De kleine vakbonden kunnen geen vuist maken. Protesten zijn reden voor direct ontslag zonder behoud van twee maanden salaris. Dan is het verstandiger een regulier ontslag af te wachten. Vyzjoetovitsj hoopt dat de concurrentiestrijd tussen twee vakbonden op een fabriek tot verbeteringen zal leiden. Voor concurrentiestrijd gebruikt hij het woord 'tweevoudige macht' dat ook voor het tandem Medvedev-Poetin wordt gebruikt.

No comments: