12/23/08

Rapport over democratie

De denktank "Het Instituut voor hedendaagse Ontwikkeling" presenteerde een rapport over de democratie in Rusland. Het rapport getiteld "Democratie: de ontwikkeling van het Russische model" is geschreven in opdracht van Medvedev en dient duidelijk het doel om zijn hervormingsagenda kracht bij te zetten.

De urgentie: "Zonder spoedige liberalisering is het Russische politieke systeem niet in staat om de voor 2020 gestelde doelen te bereiken. (innovatieve economie, welvaartsniveau vergelijkbaar met hedendaags Italie) En "democratisering is het enige mechanisme dat in staat is om de verhoudingen tussen de staat en de elite en de staat en de samenleving te reguleren."

De essentie: "Liberaliseren kan in Rusland alleen van bovenaf, dankzij de politieke wil van een sterke presidentiële macht."

Het rapport constateert dat er naast Verenigd Rusland "geen andere partij is die een alternatief programma kan bieden en die binnen de constitutionele regels de strijd om de macht kan aangaan". Verenigd Rusland moet daarom de rol van grootste partij behouden, maar dient daarbij de eigen partijstructuur de democratiseren. Tegelijk moet er ruimte gelaten worden aan andere levensvatbare partijen. De barrières tussen hen en de media dienen te verdwijnen. De andere partijen moeten volledig vrij aan verkiezingen kunnen deelnemen. Wanneer Verenigd Rusland in deze opgave slaagt, dan kunnen zij "mettertijd – na welwillende tussenkomst van de presidentiële macht – andere partijen overhalen om een informeel pact van nationale consensus te ondertekenen" (In Den Haag heet zoiets een coalitieakkoord, JM). Concrete voorstellen betreffen het afschaffen van barrières voor verkiezingsdeelname.

Het rapport stelt dat het plan tot liberalisering geen steun vindt bij "de hoge regionen van de ambtenarij en het partijapparaat, de managers van de staatsbedrijven en de oligarchische delen van het bedrijfsleven." Het klein- en middenbedrijf, daarentegen, is zeer geïnteresseerd in een democratisering van het politieke systeem. Het rapport bevestigt zo het beleid van de president gericht op het bestrijden van corruptie en wegnemen van barrières voor MKB.

Het volgende citaat geeft aan dat het rapport in essentie weinig verschilt van het concept van de 'soevereine democratie'. De formulering is echter minder 'defensief' en daardoor mogelijk vruchtbaarder: "Het streven naar de opbouw van een brede coalitie binnen de elite, die ontluikende en volgroeide ideeën uit de (burger)samenleving ondersteunt , kent een evolutionair en voortgaand karakter. Dit karakter is echter niet ideologisch (we moeten het doen omdat het welvarende westen dit ook heeft gedaan) maar technologisch. (vanuit praktische overwegingen voortkomend uit de eigen culturele context)."

No comments: