12/23/08

KPRF

De communistische partij, nog steeds de tweede partij van Rusland en toch de partij die het meest aanspraak maakt op de titel van 'de enige echte oppositie', kwam bijeen voor het 13 de partijcongres.

Kommersant: "Het congres vond plaats in een atmosfeer van stille tevredenheid. De afgevaardigden voelden het historische gelijk van de eigen partij die de huidige machthebbers altijd heeft gewaarschuwd voor het voor Rusland noodlottige kapitalistische marktmodel." "De wind van de geschiedenis blaast opnieuw in ons zeil," sprak partijleider Zjoeganov. "De tandem Medvedev-Poetin bevindt zich op dun ijs en is door de crisis gedwongen te balanceren tussen het clubje rijke schatkistgraaiers en de belangen van de rest van de samenleving. De oppositie moet hen nog verder het ijs opjagen. Vroeg of laat zullen ze er door zakken."

De KPRF staat voor een overgang naar een nieuw socialisme. De sociaaldemocratie is niet 'hun weg'. Van de 342 afgevaardigden zijn er 218 ouder dan 50. De stille tevredenheid werd opgeschrikt door waarschuwende taal over vreemde elementen binnen de partij; provocateurs en neo-trotskisten zijn uit op het bezoedelen van de partijnaam. Een nuchtere afgevaardigde stelde voor dat het beter was om geen vreemden in de eigen gelederen, maar juist gelijkgestemden in vreemde gelederen te zoeken. Tevergeefs. "Leden dienen de partij niet te zeggen hoe te werken. De KPRF is een partij in oorlog," aldus Nikitin, het hoofd van de Centrale Controle en Revisie Commissie.

No comments: