12/23/08

Recessie

Statistiekdienst Rosstat publiceert dramatische cijfers voor de maand november. De industriële productie van afgelopen maand is ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar met 8,7% gedaald. Vanwege de sterke seizoensgebondenheid van de economie hecht men in Rusland meer belang aan het verschil met dezelfde maand in het voorgaande jaar, dan een voorgaande maand in hetzelfde jaar.

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling voorspelt voor het gehele jaar 2008 een groei van de industriële productie van 1,9%.

Een belangrijke oorzaak zijn de prijsdalingen. De prijsindex voor industriële producten daalde in 3 maanden met 19,4%. Kommersant spreekt over de sterkste prijsdaling van industriële producten in de moderne geschiedenis van Rusland. Staatssecretaris Kleptasj: "De recessie is begonnen en ik ben bang dat het langer dan 2 kwartalen zal duren.

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling presenteert daags later twee prognoses voor de Russische economie gebaseerd op een olieprijs van 50 dollar per vat. Volgens de optimistische prognose kent Rusland in 2009 een economische groei van 2,4%, een krimp van de industriële productie van 3,2% en een groei van investeringen van 1,4%. Werken de crisismaatregelen niet afdoende dan krimpt de Russische economie met 0,5%, de industriële productie met 4,7% en de investeringen met 9,5%. In beide gevallen nemen de nationale reserves gedurende 2009 af met 140 miljard dollar. Er zit dan nog ongeveer 300 miljard dollar in kas. Het aantal werkelozen groeit tot 5,6 miljoen. Snel omgerekend is dat van 6,1% tot 7,5% van de beroepsbevolking. In 2000 lag dit percentage op 9.8%.

Volgens cijfers van het Levada Centrum is 47% van de Russen overtuigd dat de huidige crisis een langdurige proces wordt. Twee maanden maand terug deelde 33% die mening. 78% van de respondenten was niet in staat om de regering een advies te geven. Die adviezen, die er waren, gingen vooral in de richting van staatsregulering van prijzen en nationalisatie van de economie. Medvedev wordt door 76% van de bevolking gesteund; Poetin door 83%.

No comments: