5/22/08

Veranderingen binnen ministeries

De samenstelling van de ministeries en onderliggende agentschappen is op sommige plaatsen aangepast. Wat betreft het kadaster, de woningbouw en de milieunormen is er een duidelijke clustering van taken te bespeuren.

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MER) verliest Handel. Het krijgt zeggenschap over een deel van de taken van de federale registratie dienst (Rosregistratsija) en het federaal agentschap voor het kadaster van onroerend goed (Roskadaster). Deze diensten werden tot voorheen aangestuurd door het Ministerie van Justitie. Vanuit het Ministerie van Transport wordt het federale agentschap voor geodesie en cartografie overgeheveld. Daarbij krijgt het federaal agentschap voor het beheer van onroerend goed in staatsbezit de taken van het Russisch fonds voor federaal onroerend goed (RFFI) en wordt de laatst genoemde organisatie opgeheven. (saillant detail: deze RFFI is verantwoordelijk voor de bestuurlijke druk op East Line/ vliegveld Domodedovo)

“Deze stappen moeten ten goede komen aan de burgers, het bedrijfsleven en de overheid”, vertelt een anonieme bron aan Rossiiskaja Gazeta. “Deze sector moet enorme taken uitvoeren zoals de datsja amnestie en het creëren van een enkel kadaster voor onroerend goed. Dit kadaster moet volgens de planning in 2012 gereed zijn. Dan zullen alle onroerend goed objecten verbonden zijn aan de grond waarop ze staan. Een dergelijk document zal het voor burgers en bedrijven aanzienlijk eenvoudiger maken om hun belasting in te vullen. Daarnaast geeft het Kadaster de regionale en gemeentelijke overheden, de informatie die zij nodig hebben om effectief te kunnen besturen. Volgens experts vormt het gebrek aan coördinatie in de ‘grond wetgeving’ een barrière bij de ontwikkeling van de speciale economische zones en de ontwikkeling van de infrastructuur. … Voorts kan de samensmelting van de diensten de plannen voor de privatisering van grond in federaal eigendom en de overdracht van deze grond aan gemeentes voor de bouw van onder ander woningen (zie dit recente decreet van Medvedev) uit het dode punt trekken.”

Een ander deel van de taken van Rosregistratsija, de federale registratie dienst, wordt samen met Rosstroi, het federaal agentschap voor woningbouw, overgenomen door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. De plannen voor woningbouw kunnen nu beter worden ingepast in de programma’s voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio’s en daarnaast zal kan men deze plannen ook beter kunnen afstemmen met de bouw van wegen en de energievoorziening. Dit moet onder andere de financiering van dergelijke projecten bespoedigen, die gedragen moet worden door drie partijen; de federale overheid, de lokale overheden en het bedrijfsleven. (Rossiiskaja Gazeta)

Het Ministerie van Natuur krijgt de toevoeging ‘en Milieu’ en gaat alle milieucontroles overzien, waaronder Rosprirodnadzor en Rostechnadzor. Na de bestuurshervormingen van 2004 hielden zich 12 verschillende diensten bezig met het milieuvraagstuk. (Rossiiskaja Gazeta)

De nieuwe minister van cultuur wordt met verrassing begroet. Aleksandr Avdejev was ambassadeur in Frankrijk. Rossiiskaja Gazeta schrijft dat ‘hij een buitengewone rol gespeeld heeft in de verzoening van de oude Russische diaspora met het vaderland. De vorige minister Sokolov stichtte nog een rel naar aanleiding van de Sots-Art expositie in Parijs. De expositie toonde onder andere een foto van twee zoenende politieagenten in een berkenbos. Avdejev zou de bewuste expositie gewoon bezocht hebben.

Er komt een nieuw ministerie voor Sport, Toerisme en Jeugdbeleid. De nieuwe minister is de voorzitter van de Russische Voetbalbond, Vitaly Moetko. Handel wordt toegevoegd aan het ministerie van Industrie, dat ‘Energie’ verliest aan een nieuw ministerie voor Energie. Het agentschap voor de bosbouw gaat van ‘Natuur’ naar ‘Landbouw’. Het ministerie van Landbouw krijgt naast de bosbouw ook het overheidscomité voor Visserij.

No comments: