5/22/08

Verrassende wending mediadebat

Ekspert schrijft over de discussie binnen de partij Verenigd Rusland over het voorstel voor nieuwe mediawetgeving. Het valt op dat de meeste mensen met kennis van zaken niet zozeer inhoudelijke problemen met het wetsvoorstel hebben – de aanpassingen zijn doublerend en daardoor vooral declaratief – als wel de wijze waarop het tot stand is gekomen. De media, journalisten en hoofdredacteurs, zijn niet gehoord. De felle reactie met alarmistische beelden over verdere inperking van persvrijheden interpreteer ik als een middel om serieus genomen te worden. De hoofdredacteur van Ekspert en prominent lid van de liberaalconservatieve club binnen Verenigd Rusland, Fadejev, alsmede de Maatschappelijke Raad hebben dit middel op constructieve wijze gebruikt.

Ekspert citeert een aantal VerenigdRussen uit ander clubs, die na verder debat over de kwestie, de mening van de conservatiefliberalen delen dat het wetsvoorstel geen antwoord biedt op de werkelijke problemen van de media. “Het grote manco van het voorstel is dat het zinloos is.”Een woordvoerder van de sociaalconservatieven zegt dat het gewraakte wetsvoorstel de prullenbak in kan en dat er een geheel nieuw wetsvoorstel moet komen. “Parlementariërs dienen journalisten die echt onderzoek doen te motiveren en te beschermen. Het is voor niemand een geheim dat er in de regio’s vaak druk op hen wordt uitgeoefend. In het federale parlement moeten in zulke gevallen vragen worden gesteld. Daarbij moeten we het serieuze probleem van corruptie binnen de media niet vergeten.” Hij zegt dat er verschillende opmerkelijke ideeën zijn. … Dit alles moet natuurlijk nog besproken worden en de VerenigdRussen beloven; dit maal met deelname van de journalisten en de hoofdredacteuren zelf.

Ekspert loopt op de zaak vooruit en vraagt een reeks redacteuren wat zij in de mediawet zouden willen veranderen. In de meeste antwoorden overheerst de overtuiging dat het alleen maar slechter kan worden. Enkelen tonen de anarchistische zienswijze dat er helemaal geen wet dient te zijn. Wetten beperken immers alleen vrijheden. De constitutie, die de persvrijheid garandeert is voldoende. De wetenschappelijk redacteur van Ekspert had duidelijk de opdracht gekregen eens goed na te denken en met constructieve voorstellen te komen. Hij vond er drie: (1) Een duidelijke juridische afscheiding tussen de rechten en verantwoordelijkheden van journalisten, hoofdredacteurs en eigenaren van mediabedrijven. (2) Het elimineren van alle niet juridische procedures. (3) Het verbeteren van de concurrentiepositie van Russische media. Volgens hem kunnen buitenlandse bladen voordeliger met internationale merken adverteren.

No comments: