5/22/08

Klokkenluider in rechtssysteem

Kommersant schrijft dat “het rechtssysteem voor het eerst een feitelijk geval van druk erkent vanuit de presidentiële administratie op een gerechtshof. Dit geval onderscheidt zich van eerdere klokkenluiders in het feit dat de uitspraken in een rechtsprocedure vermeldt worden. De klokkeluidster in kwestie is Elena Valjavina, eerste plaatsvervangend voorzitter van het hoge arbitrage hof. Zij is als getuige opgeroepen in een zaak aangespannen door een hoge ambtenaar uit de presidentiële administratie, Valery Bojev. Bojev beklaagt zich over een radio-uitzending van het station ‘zilveren regen’, waarin gespreksleider Vladimir Solovjov over Bojev zegt dat de laatstgenoemde “het hoge arbitrage hof commandeert. Er zijn geen onafhankelijke rechters in Rusland. Er zijn slechts rechters, die afhankelijk zijn van Bojev.”

Valjavina heeft nu op schrift bevestigd dat Bojev zich tot haar heeft gericht met richtlijnen voor een zaak rond een transactie van aandelen van het bedrijf Tol’jattiazot. Bojev is als vertegenwoordiger van de presidentiële administratie aanwezig bij de vergaderingen van het college van rechters van het hoge arbitrage hof en heeft toegang tot de documenten. “Hij is in staat de snelheid van de benoemingen van rechters te beïnvloeden.” “Rechters dienen te vrezen voor hun carrière (letterlijk: dat zij geen decoraties van de overheid krijgen), wanneer zij principiële posities innemen,” schrijft Valjavina.

Voor de zitting van 26 mei heeft de advocaat van het radioprogrammamaker Solovjov nog eens drie rechters opgeroepen.

No comments: