5/15/08

Kort nieuws

Medvedev: Hij is nu toch echt president en tekende een decreet dat voorziet in de afdracht van grond in federaal eigendom aan gemeentes en het gebruik van die grond voor woningbouw. Het zou om 50 tot 70% van het federale grondbezit gaan.

De media wet:
Een begrijpelijke paniekreactie vanuit de journalistiek op een grotendeels begrijpelijk wetsvoorstel. Eén aspect is het invoeren van de mogelijkheid voor overheidsorganen om een klacht wegens laster in te dienen bij de rechtbank. Het is de rechter die bepaalt of er sprake is van moedwillig vernoemde leugens. Voor zover ik het goed begrijp is dat weinig anders dan de situatie in Nederland. Het andere aspect is dat de verantwoordelijkheid voor het verspreiden van laster ook bij het mediabedrijf en niet alleen de journalist komt te liggen. Overigens wederom na uitspraak van de rechter. Gelet op de reacties denk ik niet dat deze wet er in de huidige vorm komt.

De situatie rond Abchazië: De Russen storen zich aan de Georgische politici die bij de VS, de NAVO en de EU aankloppen voor politieke en militaire steun. Zeker de eerste twee; de VS en de NAVO zijn tot het bereid tot politieke steun. Militaire steun lijkt er echter niet te komen. Voor de Abchaziërs is dit het zoveelste toeristenseizoen dat “de Georgiërs proberen te verpesten.” Mijns inziens is de economische aantrekkingkracht van Sotsji zo groot dat het de politieke factoren overstijgt. Saakasjvili doet er verstandig aan zijn toon te matigen en te zorgen dat de deelrepublieken opnieuw deel willen worden van de Georgische economie.

No comments: