5/22/08

De nieuwe vicepremiers

Het aantal vicepremiers stijgt van vier naar zeven. Sjoevalov en Zoebkov heten eerste vicepremiers en staan in rang wat hoger dan Zjoekov, Koedrin, Sobjanin, Setsjin en Sergei Ivanov. Het principe van exclusieve mandaten voor een eigen sector werd niet doorgevoerd, schrijft Kommersant. Zo hebben de vicepremiers niet het recht gekregen om orders te geven aan de ministers en de onder de ministeries vallende agentschappen. Het systeem is niet ingedeeld als een kerstboom. Zo heeft het Ministerie van Industrie te maken met drie vicepremiers; Sjoevalov wanneer het gaat over import/export, Setsjin voor industrie met burgerdoeleinden en Sergei Ivanov voor defensie-industrie.

Igor Sjoevalov wordt verantwoordelijk voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio’s, het antimonopoliebeleid en het tarievenbeleid en coördineert het werk van de regering inzake de internationale handel, Rusland’s toetreding tot de WTO en samenwerking met GOS landen. Sjoevalov werd in 2003 al genoemd voor de opvolging van premier Kasjanov, een positie die toen verassend naar Fradkov ging. Na enkele jaren in de schaduwrijke presidentiële administratie krijgt hij nu alsnog zijn hoge publieke functie. Hij is 41 jaar oud.

Viktor Zoebkov’s nieuwe taken als eerste vicepremier komen overeen met zijn image als strenge Sovjet bestuurder’ en naar het schijnt ook zijn persoonlijke interesse: landbouw, bosbouw en visserij. Ook vervangt Zoebkov naar alle waarschijnlijkheid Medvedev als lid van de raad van directeuren van Gazprom. Kommersant Vlast kijkt terug op de premierperiode van Zoebkov. Zijn Sovjet aandoende bestuursstijl maakt klaarblijkelijk de meeste indruk: Gouverneurs werden publiekelijk te kijk gezet en ministers werden met ’jij’ gesommeerd. Het moratorium op voedselprijzen was een noodgreep waartoe zelfs de conservatieve Primakov in 1999 niet besloot. In de laatste weken wuifde Zoebkov het inflatiegevaar weg en besloot zelfs tot een extra tariefverhoging voor onder andere elektriciteit, gas, en spoorwegtransport.

Aleksandr Zjoekov krijgt de nationale projecten voor gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting, alsmede een brede kring van sociale vraagstukken: kunst en cultuur, toerisme, jeugdbeleid, migratie etc. Ook behoudt hij zijn rol als regeringsfunctionaris in de presidentiële raad voor de voorbereiding op de Olympische winterspelen.

Aleksei Koedrin
blijft gelijktijdig vicepremier met een coördinerende rol voor het financieel-economische blok en minister van financiën. Het behoudt van zijn hoge status is een teken dat de economische koers wordt voortgezet, aldus Roesskii Reporter, de toegankelijkere versie van Ekspert.

Sergei Sobjanin
bestuurt het regeringsapparaat en onderhoudt de contacten met pers, de rechterlijke macht en de procureur.

Sergei Ivanov
behoudt zijn portofolio met defensie-industrie, bewapening, staatsgrenzen, transport en communicatie. Hij verliest wel het voorvoegsel van ‘eerste’ vicepremier. Volgens Roeskii Reporter toont het behoud van portofolio aan dat Ivanov zich een waardig verliezer heeft getoond in de strijd om het presidentschap.

Igor Setsjin
is de meest besproken figuur in het rijtje. Het voormalige plaatsvervangend hoofd van de presidentiële administratie, wordt als vicepremier belast met het coördineren van de regeringsarbeid inzake industrie, energie en milieu. Dit is meer dan het formele mandaat dat hij in het Kremlin had, maar veel minder dan de informele mogelijkheden, die hij in die jaren tot zijn beschikking had, schrijft Kommersant. Setsjin controleerde immers de werkagenda van Poetin en de stukken die de president moest lezen.

Hij wordt door velen gezien als sleutelfiguur in de zaak Joekos en de resulterende verkoop van kroonjuwelen uit dat bedrijf aan Rosneft, alsmede als de informeel leider van de ‘siloviki’, een groep bureaucraten, die nu eens worden beticht van allerlei destabiliserende acties ten einde Poetin tot een derde termijn te bewegen en dan weer beschuldigd worden van gemene trucs in de strijd om de macht met de liberale kring. Roeskii Reporter spreekt over geruchten dat de liberale kring het ontslag van Setsjin als plaatsvervangend hoofd van de PA had geëist en dat Poetin zijn kameraad niet heeft willen of kunnen laten vallen en hem daarom mee heeft genomen naar de regering.
Met leedvermaak merken de kranten op dat Setsjin voor het eerst een publieke functie krijgt, dat hij nu ‘buiten de schaduw moet opereren’. De journalisten zullen hem met argusogen volgen. Zijn eerste stomme uitspraak over energieleveranties aan Letland heeft Setsjin al op zak.

Setsjin’s invloed blijft aanzienlijk. Vanuit zijn positie als vicepremier voor industrie, energie en milieu kan hij enorme druk uitoefenen op de grote elektriciteit-, olie- en gasbedrijven, bijvoorbeeld middels milieucontroles. Als extra bonus wordt Setsjin voorzitter van de raad van directeuren van de ‘Verenigde Scheepsbouw Corporatie’, een 100% staatsbedrijf met een basiskapitaal van iets minder dan 30 miljard euro. (Kommersant)

No comments: