5/22/08

Zorgen om voortgang bestuurlijke hervorming

Igor Joergens, vicepresident van de Unie voor Industriëlen en Ondernemers (RSPP, geeft in een interview met Rossiiskaja Gazeta blijk van zijn zorgen over de in zijn ogen gebrekkige hervormingen in de verhoudingen tussen ministeries, agentschappen en diensten: “In al deze veranderingen wordt de verdere bestuurlijke hervorming duidelijk over het hoofd gezien. … Er is niets gezegd over het in mijn ogen bovenmatige aantal federale agentschappen en diensten, over de noodzaak om hun werkzaamheden goed te analyseren. Passen ze wel in de hoofdstrategie voor bestuurlijke hervorming? Ministeries houden zich bezig met strategie, bereiden wetten voor en scheppen de voorwaarden voor de ontwikkeling van de sector. De federale diensten brengen deze strategieën in praktijk. De federale agentschappen vervullen overheidsdiensten. Hoe goed zijn deze functies verdeeld? .. Hoe kan op deze wijze het probleem van de uitdijende overheid aangepakt worden? .. Het is natuurlijk erg moeilijk om tijdens deze situatie van bloei draconische maatregelen te implementeren, om personeel te ontslaan en om de macht van deze instanties te beperken, waarmee zij direct controle hebben over hun eigen materiële welzijn. Toch zou dat het belangrijkste signaal aan de bureaucraten ter plaatste zijn, de belangrijkste stap in de aanpak van corruptie. Ik hoop dat dit alsnog wordt gedaan.”

No comments: