5/15/08

Rechtvaardig Rusland

Rechtvaardig Rusland organiseerde het derde partijcongres. Het behalen van een vertegenwoordiging in het parlement heeft de partij een tweede leven gegeven. “De jeugd is voorbij. Het volwassen leven is aangebroken.”… “Wij zijn de eerste massale sociaaldemocratische partij van Rusland.” Om het verschil met de communisten duidelijker te maken is de rode vlag vervangen voor een beige, geel, gouden vlag. De tribune op het congres was minder ‘horizontaal’ dan het VR congres. Achter het spreekgestoelte bevond zich een gevulde orkestbak en afwisselend bovenmenselijk grote foto’s van de afwezige Poetin en Medvedev.

Mironov: “Morgen op de bijeenkomst presenteren we een alternatief voor het kapitalisme. Ik wil überhaupt geen kapitalisme bouwen. Wij zijn van mening dat het sociale welzijn van de mens het belangrijkste criterium voor de overheid moet zijn. Daarom kiezen wij voor een nieuw socialisme. We willen de markteconomie zo goed mogelijk gebruiken, maar we zijn tegen marktwerking in de samenleving.” Op het congres zelf zei Mironov: “Verenigd Rusland is de partij van de macht, Rechtvaardig Rusland is de partij van de burgermaatschappij. VR is de partij van de werkgevers, RR is de partij van de arbeiders.”Speerpunten zijn ‘de actieve strijd tegen de corruptie, het overwinnen van de sociale ongelijkheid, de invoer van een progressieve belastingschaal en de verhoging van de pensioenen tot 50% van het salaris.’

Het politbureau is opgeheven. Over blijft de Centrale Raad en het Presidium. Mironov, Babakov en Levitsjev blijven de grote mannen. Mitrofanov, die overkwam van de LDPR, gaat de internationale tak leiden. In juni wil RR toetreden tot de Socialistische Internationale. De regionale afdelingen krijgen meer vrijheid. Afhankelijkheid van de centrale leiding zou er toe geleid hebben dat politieke opponenten de partij van de regionale stembiljetten konden weren.

Kommersant, (2), Rossiiskaja Gazeta, (2) Ekspert

No comments: