5/15/08

Georgië

Rossiiskaja Gazeta citeert Lavrov over situatie in Abchazië aan de vooravond van de vergadering van de Veiligheidsraad op 23 april: “Wij verwachten dat er tijdens deze bijeenkomst gekeken zal worden naar wat er concreet in dit gebied gebeurd. Waarom vliegen er niet voor het eerst onbemande vliegtuigjes, waar ze niet mogen vliegen, boven de zone die bepaald is bij de akkoorden van Moskou en erkend is door de Veiligheidsraad. Deze Veiligheidsraad heeft bovendien daags terug beide partijen opgeroepen deze akkoorden strikt na te leven.”

Kommersant bericht de volgende dag dat de Veiligheidraad geen resolutie heeft aangenomen over ‘de Georgische problematiek’. De Russische woordvoerder Tsjoerkin merkt op dat de video, waarop volgens Georgië te zien is hoe een Russische straaljager het ombemande vliegtuigje neerhaalt, niet in de Veiligheidsraad getoond is. Er werden slechts wat foto’s van veraf getoond. Slechts één lid van de Veiligheidsraad steunde de Georgische afvaardiging in hun berichtgeving over het neerhalen van het spionagevliegtuigje, aldus Tsjoerkin.

Bij het bekijken van de video werd ik erop gewezen dat het ombemande vliegtuigje op de beelden zich boven de zee bevond. De Abchaziërs toonden de brokstukken in een berglandschap. Russische militaire experts suggereren dat het beelden zijn uit een van de Balkan oorlogen.

NAVO woordvoerder Robert Simmons uitte op bezoek in Tbilisi publiekelijk zijn twijfels over de onpartijdigheid van Rusland. De NAVO erkent voor het eerst duidelijk dat de alliantie niet tevreden is met de huidige vorm van de vredesmissie in Abchazië en Zuid-Ossetië, concludeert Kommersant.

Saakasjvili deed er vervolgens een schepje boven op door te stellen dat Georgië de mogelijkheid onderzoekt om het mandaat van de Russische vredesmissie te beëindigen. Kommersant schrijft dat Georgië elk moment het recht heeft om zich uit de akkoorden terug te trekken. Georgië zal dit echter alleen doen wanneer er een alternatieve (NAVO) missie voorhanden is of wanneer het een open oorlog wil starten.

Ik lees zojuist dat een Georgische krant een NAVO woordvoerder zou hebben geciteerd die zijn steun uitsprak voor een NAVO missie in Abchazië. Dezelfde woordvoerder haastte zich vervolgens om deze uitspraak te ontkennen. Komende week waarschijnlijk meer.

De eerste spreker van het Georgische parlement Nino Boerdzjanadze heeft aangekondigd dat zij bij de komende verkiezingen niet de lijst van ‘Saakasjvili’s partij’ zal aanvoeren, meldt Kommersant. Boerdzjanadze was sinds 2001 eerste spreker van het parlement. Boerdzjanadze: “Hoewel Georgië zich in de juiste richting ontwikkeld, moeten er vanuit een tactisch oogpunt veel zaken veranderen en vereisen de politieke processen een correctie.” President Saakasjvili verliest zo ook zijn derde partner uit de rozen revolutie.

No comments: