5/15/08

Herfinanciering banken

De Associatie van Russische Banken heeft een klacht ingediend over de veilingen waarop banken kunnen meedingen naar kredieten verstrekt door het Ministerie van Financiën. De rentevoet ligt te hoog (7,25%), de termijnen te kort (slechts 4 weken) en de procedures te ondoorzichtig. Zo worden er geen gegevens verstrekt over de deelnemers en de geplaatste biedingen. Bekend is wel dat er op 18 april slechts 23,5 miljard van de geplande 300 miljard roebel krediet is verstrekt.

Kommersant citeert Podgoezov van Renaissance Capital: ‘Het ministerie en de Associatie van Banken hebben andere doelen. Het ministerie wil een liquiditeitscrisis voorkomen, de banken willen langlopende kredieten voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven. Ik betwijfel of dat laatste wel een zaak van de overheid is.’

No comments: