5/15/08

EU en mensenrechten

Kommersant bericht dat vertegenwoordigers van PACE voor het eerst gesproken hebben met de Parlementaire Raad. MR lid Sokolov: “De rapporteurs hebben, zo lijkt het, een behoorlijk vooringenomen houding ten opzichte van de Maatschappelijke Raad, gevormd uit de berichtgeving in de buitenlandse pers. De Europeanen betwijfelen of een organisatie, waarvan een derde van de leden benoemt wordt door de president wel democratisch is. Het was nodig hen onze procedures uit leggen en het lijkt me dat we hen hebben weten te overtuigen.

Poetin en Medvedev spraken met commissaris voor de mensenrechten Thomas Hammarberg. Volgens Pamfilova, die bij de gesprekken aanwezig was, wees de commissaris op burgerslachtoffers bij veiligheidsoperaties in de noordelijke Kaukasus. Poetin bevestigde dat hij zich daarvan bewust is, maar wees er ook op dat er in tegenstelling tot voorgaande bezoeken niet langer berichten zijn over martelingen in Tsjetsjenië. Er werd ook gesproken over de nog steeds niet geïdentificeerde slachtoffers van de eerste Tsjetsjeense oorlog. Poetin voerde aan dat dit niet alleen burgers, maar ook Russische soldaten betreft. Dit maakt de zaak voor Hammarberg niet anders. Het probleem moet worden opgelost. De commissaris adviseert om een positie in het leven te roepen die het mensenrechtenbeleid in zowel de uitvoerende als de wetgevende macht coördineert. Dit lijkt me een soort ministerspost. Ook moet de ombudsman voor mensenrechten meer mandaat krijgen.

Het gesprek ging verder over de ratificatie van protocol 14 voor de hervorming van het Europese Hof en een definitieve afschaffing van de doodstraf. Volgens Kommersant verwees Poetin Hammarberg naar Medvedev. Medvedev zou beide vragen hebben ontweken. Rossiiskaja Gazeta schrijft dat Poetin heeft gezegd dat Rusland over de afschaffing van de doodstraf blijft denken, maar dat dit niet tegen de wil van de bevolking in zal worden doorgedrukt. Ook protocol 14 blijft lastig. Het parlement wil het verdrag niet ratificeren. Hammarberg vraagt zich af hoe het kan dat dit het enigste verzoek is van president Poetin dat het parlement niet uitvoert. Er zijn er overigens wel meer van dat soort gevallen, bedenk ik me. Veel politieke wil voor het ratificeren van protocol 14 is er echter niet. Dat is wel duidelijk.

No comments: