4/8/08

Referenda

Het parlement heeft tijdens de derde lezing een wetsvoorstel goedgekeurd dat de onderwerpen waarover een referendum kan worden georganiseerd beperkt.

De parlementariërs van de KPRF verlieten voor de stemming de zaal. In maart 2007 verbood het Constitutionele Hof de Communisten referenda te organiseren over een verhoging van de pensioenen en de nationalisering van strategische industrieën.

Parlementariër Pligin beargumenteert dat dit soort zaken net zoals het moratorium op de doodstraf niet aan het volk voorgelegd moeten worden. Gryzlov: “Het referendum als instrument van politieke speculatie moet niet mogelijk zijn."

Ekspert grapt dat Verenigd Rusland (de meerderheid in het parlement) en de KPRF ook weer niet zo veel verschillen. VR hield op twee december immers ‘hun’ referendum, al noemde men dat dan parlementaire verkiezingen.

Overigens blijft verandering van de artikelen 1, 2 en 9 uit de Constitutie een referendum vereisen en hebben de beperkingen geen directe invloed op lokaal georganiseerde referenda.

No comments: