4/8/08

De media en het hospitaal in Taroesa

Vorige week koos ik al een bericht van Rossiiskaja Gazeta over de nasleep van affaire rond het hospitaal in Taroesa. Deze week stuurde ook Kommersant zijn journalisten naar het stadje. Beide kranten tonen aan niet volledig bedwelmd te zijn door de mede dankzij de pers bereikte overwinning in het conflict tussen het hospitaal en de burgemeester. Nee, ze nemen juist de kans waar aan te tonen dat er van maatschappelijk activisme geen sprake is en gaan nogmaals naar de plaats des onheil om uitgebreid hoor en wederhoor toe te passen. De situatie ligt uiteraard een stuk genuanceerder dan eerdere berichtgeving deed geloven. Hulde voor de Russische journalistiek!

No comments: