4/8/08

Belastingplannen

Het Ministerie van Financiën presenteerde de regering het document ‘de fundamentele richting van het belastingbeleid in de jaren 2009-2011.’ Dit plan lag al enige tijd klaar maar moest deels worden aangepast na de verkiezingbeloftes van Poetin en Medvedev. (Kommersant)

1/ Het besluit over de door Poetin en Medvedev beloofde en de door het Ministerie van Economische Ontwikkeling en Handel (MERT) gepropageerde BTW verlaging is uitgesteld tot augustus 2008 en komt er dus naar alle waarschijnlijk niet voor 2012.

2/ Het aangeboden compromis richting MERT is de afschaffing van BTW heffing voor de export van een groep verwerkingsproducten zoals in Rusland geassembleerde auto’s, witgoed en vliegtuigen.

3/ De heffingen op de gassector worden niet eerder dan 2011 verhoogd.

4/ De oliesector krijgt vanaf 2009 een hogere belastingvrije voet.

5/ Geen directe verlaging van de winstbelasting zoals half beloofd door Poetin en Medvedev. Wel zegt het ministerie toe om voor de jaren 2010 en 2011 de afschrijving van bedrijfsmiddelen te herzien.

6/ Bepaalde zeer nauw aangegeven onderzoeksgebieden mogen hun uitgaven voor NIOKR (voor zover ik het goed begrijp de belastingvrije voet voor toegepast wetenschappelijk onderzoek,JM ) verhogen.

7/ De sociale beloftes van ‘beide presidenten’ zijn overgenomen. Het gaat om het invoeren van een aftrekpost voor bedrijfsuitgaven inzake de medische verzekering van werknemers en uitgaven gemaakt in gezamenlijke spaarprogramma’s voor het aanvullend pensioen. Ook komen er belastingvoordelen voor bedrijven die hun werknemers helpen bij het verkrijgen van een hypotheek.

No comments: