4/8/08

Elektriciteitssector

Rossiiskaja Gazeta interviewt Dmitrii Akhanov, tot voor kort voorzitter van Raad voor Energie. Deze overheidsdienst Rosenergo moet per 1 juli 2008 na de liquidatie van de elektriciteitsholding RAO UES de verschillende nieuwe bedrijven gaan coördineren.

Akhanov: “RosEnergo wordt geen tweede RAO UES. De elektriciteitscentrales en de elektriciteitsleveranciers worden onafhankelijke spelers op de energiemarkt. De hoofdleidingen, het distributienetwerk en de watercentrales blijven echter in handen van de overheid. Dit is voldoende voor de regulering van de sector. … Er komen geen vijftien kleine Tsjoebaisjes in de regering. Er wordt er één verantwoordelijk. En dat is RosEnergo.”

“Er komt een toezichtraad die onder andere de monopolievorming in de gaten gaat houden. Daarin zitten naast overheidsfunctionarissen ook vertegenwoordigers van energieproducenten en consumenten. Ook zijn er belangverenigingen opgericht voor producenten en consumenten, waarin de overheid niet betrokken is. Ook zij zullen worden betrokken bij de regulering van de markt.“

Op de vraag of de consument nu kan gaan kiezen tussen energieleveranciers antwoord Akhanov dat er “een duidelijk onderscheid gemaakt dient te worden tussen private consumenten en bedrijven. De prijzen voor de bevolking worden pas in 2014 geliberaliseerd. De private consument wordt tot die tijd beschermd door de garantie van een stabiel minimum voor een ‘sociaal verzekerde’ prijs, die door de overheid gesubsidieerd wordt. Bedrijven kunnen nu al kiezen. Er zijn al veel niet traditionele aanbieders op de markt.”

De prijzen voor aansluiting (van MKB) verschillen sterk per regio. Terwijl het landelijk gemiddelde op 495 euro ligt is de prijs in Moskou 2700 euro. “In regio’s zoals Moskou, St. Petersburg en Tjoemen is decennia onvoldoende in het distributiesysteem geïnvesteerd. De hoge aansluitingskosten zijn op dit moment de enigste mogelijkheid om 'de gaten te lappen'. We denken de aansluitingskosten in 2012 af te kunnen schaffen.”

No comments: