4/8/08

Economisch groeimodel

Men blijft stoeien over het te kiezen economisch groeimodel. Ditmaal tijdens een bijeenkomst van de Associatie van Russische Banken. Wil men hoge groeicijfers vergezeld van hoge inflatiecijfers, gestimuleerd door grote overheidsinvesteringen, of een stabiele groei begeleid door een verscherping van de monetaire, budgettaire en belastingsbeleid? Aan de ruime kant staan het Ministerie van Economische Ontwikkeling en presidentieel adviseur Dvorkovitsj. Zij vrezen dat wanneer de overheid haar beleid niet verandert Rusland zich niet kan ontrekken aan de grondstoffeneconomie. Aan de zuinige kant staan minister van financiën Koedrin, het hoofd van de Centrale Bank Sergeij Ignatijev en het hoofd van de waakhond financiële markten, Oleg Vjoegin. Zij verwachten dat meer investeringen niet tot voldoende productiviteitsverhoging zullen leiden waardoor de inflatie toeneemt en de concurrentiepositie van Rusland afneemt. (Kommersant)

No comments: