4/8/08

Het liberale idee

Ekspert publiceert een interessant interview met de historicus Fedor Gaida over de ontwikkeling van het liberale idee in Rusland.

“Voor de Europeaan is zijn of haar vrijheid belangrijk, maar ook de vrijheid van een ander is een heilig goed. De voorwaarden moeten gelijk zijn voor allen en vormen daarmee ook de garantie voor mijn eigen vrijheid. Voor de Russische liberaal is vrijheid de wens om met rust gelaten te worden, de afwezigheid van geweld en zelfs enige vorm van druk. Vrijheid is geen instrument, maar een absolute waarde, hoger dan al het andere.”

Gaida heeft veel aandacht voor de rol van de kadetten (Constitutionele Democraten) in de periode voor de revolutie: "In de periode na de moord op hervormer Aleksandr II vormde zich een nieuwe liberale stroming, vertolkt door een groep goed opgeleide mensen, die geen concrete zaken om handen hadden. Zij verloren de verhoudingen met de realiteit en richten zich sterk op een utopie. Twintig jaar zaten ze in hun adellijke keukens en praten over alles wat slecht was. Zo wilden zij bijvoorbeeld een algemeen kiesrecht op een moment dat dit in Europa zelfs niet eens bestond." Gaida verwijt de kadetten gepleit te hebben voor de afschaffing van de monarchie, maar na de februari revolutie de verantwoordelijkheid voor het landsbestuur ontweken te hebben en zo het land aan de bolsjewieken gegeven te hebben.

Over de huidige liberale partijen zegt hij: “Ze zetten zich zo lijkt het overal voor in, maar vergeten daarbij de belangen te verdedigen van een bepaalde bevolkingsgroep. Dit is het eerste signaal van een utopie.“

De belangrijkste taak voor het verspreiden van het liberale idee legt de historicus bij de overheid. Met films, televisie en school, op alle mogelijke wijzen moet de mensen sociale verantwoordelijkheid en vertrouwen in elkaar worden aangeleerd, waaruit met de tijd een geciviliseerd begrip ontstaat van individuele vrijheid gekoppeld aan gelijkheid en wederzijds vertrouwen.

No comments: