10/16/07

Jakimenko

http://www.gazeta.ru/politics/2007/10/10_a_2230387.shtml
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=813481

De pers reageert deze week op de spraakmakende benoeming van Nasji inspirator Jakimenko als onderminister/staatssecretaris voor jeugdzaken. Gazeta.ru schrijft dat Jakimenko vaak gezien wordt 'als een behoorlijk idiote of zelfs geobsedeerde groepsleider.' Kommersant houdt het oordeel op zak: ' Hij leidde de jeugdbeweging die de opdracht kreeg namens verschillende principes van de Russische politiek te demonstreren, zoals de strijd tegen het oranje gevaar in de vorm van de oppositie en het beleg van de Estse consulaat ten tijde van de verplaatsing van de bronzen soldaat in Tallin.'

In 2000 zette Jakimenko samen met Kremlin ideoloog Soerkov de pro-Poetin jongerenbeweging 'wij lopen samen' op. Het gerucht gaat dat hij toen al het idee uitsprak om de Komsomol opnieuw op te richten. Dit idee zou hij tijdens het recente Nasji zomerkamp aan Poetin voorgelegd hebben. De President zou toen afkeurend gezegd hebben dat 'een enkel centrum voor het leiden van de jeugd iets uit het verleden is.'

Sergei Sjargoenov van jongerenbeweging 'Hoera' zegt dat 'Jakimenko zich tot nu heeft laten zien als een intolerante en sektarische leider: 'We mogen slechts hopen dat hij als in een Russisch volkssprookje in een ketel springt en dat nadat hij daar weer uitgesprongen is, hij op wonderbaarlijke wijze in bezit is gekomen van een tolerante psyche, capabel tot het voeren van een dialoog met alle overheidsfunctionarissen.'

Leonid Gozman noemt de benoeming 'het zoveelste teken van de terugkeer naar de Sovjet Unie'. Vervolgens gaat de politicus van de SPS nog een stapje verder: 'Met de leider van de Hitlerjugend is het slecht afgelopen. Hij is levenslang opgesloten. Zoiets wens ik natuurlijk Jakimenko niet toe. Ik hoop dat hij eenvoudig in de vergetelheid raakt.'

Ilja Jasjin van de jongerenbeweging van Jabloko voorspelt dat de Nasji beweging na de verkiezingen uiteenvalt. Er is al sprake van een fragmentatie in zeven 'contouren', elk met een eigen leider en ideologie. Ten tijde van de verkiezingen zullen de Nasji nog de grote pleinen in Moskou bezetten, maar daarna zal de jongerenbeweging haar nut voor de politieke elite verliezen.

Zelf heb ik eens wat cijfers verzameld. Er zijn ongeveer 23,5 miljoen twintigers in Rusland. Daarvan is slechts 1% lid van een politieke jongerenbeweging: Nasji heeft er naar zeggen 120.000. Dan volgt de 'Jonge garde' van de partij Verenigd Rusland met ongeveer 50.000 leden, de jongerenbewegingen van Rechtvaardig Rusland met samen ongeveer 30.000 leden, de Nationale Bolsjewieken van Eduard Limonov met 12.000 leden en bijvoorbeeld nog de jongeren van Jabloko met 1600 leden. Toch een behoorlijk ander beeld dan de Komsomol uit de vorige eeuw, toen 2/3de van de jeugd lid was van één beweging.

No comments: