10/16/07

Raad van Europa

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=813918&NodesID=5

De Nederlander René van der Linden, voorzitter van de parlementaire raad van Europa is volgens Kommersant het slachtoffer van een conflict tussen Estland en de Parlementaire Raad van Europa. Van der Linden wordt door de Esten beschuldigd van pro-Russische sympathieën, voornamelijk omdat hij het beleid van de Estse regering ten opzichte van de Russischtalige minderheid bekritiseert. De zaak is voor Kommersant interessant omdat de Russische kandidaat Margelov voor de straks vrijkomende voorzitterszetel door de Esten wordt tegengewerkt. De Esten lobbyen voor hun Kristina Ojuland.

Kommersant graaft niet in het leven van Van der Linden maar betwijfelt de motieven van zijn Estse critici. Zo citeert de krant een open brief van Kristina Ojuland, ex minster en nu parlementariër, waarin zij Van der Linden verwijt niet de democratische waarden en de belangen van kleine democratische landen te verdedigen maar sympathieën te hebben voor een machtige staat dat niet eens aan de vereisten van de Raad van Europa voldoet: 'Het is onaanvaardbaar dat de voorzitter van de Raad van Europa tirannie billijkt en goedkeurt.' De Estse politieke elite dwepen weer eens met historische fobieën en complexen, zou dit citaat aantonen.

Kommersant doet het door de Estse parlementariër Mihkelson uit Russische kranten verzamelde compromitterende materiaal af als een lachertje. Ja, Van der Linden is voorzitter van de raad van toezicht voor een Europees bedrijf dat in de Vladimir Oblast een technopark opzet. Ja, er is een foto van mijnheer van der Linden waarop hij een tractor rijdt. Is dat alles?

No comments: