10/16/07

GOS

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=812422&NodesID=5
http://www.novopol.ru/material28302.html

Enkele dagen na de top van GOS landen in Doesjanbe is er meer duidelijk over de richting die het samenwerkingsverband gaat nemen. Aleksandr Krylov van novopol.ru concludeert dat 'de processen van integratie in de postsovjet ruimte zich niet dankzij, maar ondanks de GOS ontwikkelen.'

Georgië tekende uit principe geen enkel akkoord. Turkmenistan deed dit ook niet, maar de aanwezigheid van de nieuwe president was wel meer dan het land in de afgelopen jaren heeft laten zien. Oekraïne tekende enkele documenten o.a. over de gezamenlijke strijd tegen drugs en terrorisme. Azerbeidzjan zegt wel mee te doen aan de uitvoering van de plannen maar alle punten één voor één te willen bekijken. Dit doen de andere landen eigenlijk ook, zegt Krylov.

Maar terwijl de GOS zo doormoddert vindt er wel degelijk integratie plaats tussen landen die wel redenen zien om samen te werken, zegt Krylov en ook Kommersant. Dit gebeurd voornamelijk binnen twee organisaties: EvrAzES en ODKB.

De Euraziatische Economische Unie heeft als leden Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Rusland, Tadzjikistan en Oezbekistan. Armenië, Moldavië en Oekraïne zijn waarnemende leden. Binnen deze groep starten Wit-Rusland, Kazachstan en Rusland en douane-unie die in de toekomst open staat voor de andere leden. Ook wordt er gepraat over gezamenlijke programma's in de energie (ook atoom) en transport sectoren, alsmede drinkwatervoorziening.

De organisatie voor de overeenkomst over collectieve veiligheid (ODKB) mag brigades van 'blauwhelmen' oprichten die op een willekeurige plek ter wereld ingezet kunnen worden. Belangrijker wellicht is dat de organisatie binnen het grondgebied van de leden; Armenië, Wit-Rusland, Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan zelfstandig, dat wil zeggen zonder goedkeuring van de VN operaties mag uitvoeren. Wanneer de stabiliteit van één van de landen bedreigd wordt kan de organisatie op eigen kracht ingrijpen. Even voor de duidelijkheid: Het is dus legaal dat Russische soldaten ingezet worden om een machtsgreep in bijvoorbeeld Kirgizië tegen te gaan. Bedenk daarbij dat zo'n machtsgreep in de westerse pers waarschijnlijk als een gekleurde revolutie wordt omschreven. Vooraleerst waren de andere leden niet bereid tot het tekenen van dit door Rusland geïnitieerde voorstel. De zaak veranderde toen Moskou hen wapentuig voor interne Russische prijzen aanbood. De korting op wapens geldt overigens niet alleen voor het leger maar ook de veiligheidsdiensten.

No comments: