7/29/08

Rechtspraak

Rossiiskaja Gazeta en Kommersant besteden aandacht aan de zaak Kostyleva. een ondernemer wiens helikopter in beslag is genomen als bewijsmateriaal in een rechtszaak, al waarna het luxe vervoermiddel door justitiepersoneel werd doorverkocht. Tot voor het besluit van het Hof kon dit ‘legaal’ plaatsvinden op grond van een wet, die stelde dat wanneer opslag van bewijsmateriaal te ingewikkeld of duur zou zijn, het bewijsmateriaal zou mogen worden verkocht.

Het Hof verbiedt vanaf nu de verkoop van in beslag genomen goederen. Met dit besluit komt er, zo hopen de kranten een einde aan de ‘roof’ van goederen (met medewerking van politie en justitie).

Kommersant noemt een beruchte zaak waarbij in maart 2006 167,5 miljoen mobiele telefoons van het telecombedrijf Evroset in beslag werden genomen.. Evroset kreeg de mobieltjes uiteindelijk terug. Er ontbraken er echter 30.000. Deze waren ondertussen doorverkocht. De totale verliezen van het bedrijfsleven van deze vorm van ‘roof’ zouden in de afgelopen jaren opgelopen zijn tot 10 miljard dollar.

Het hoger gerechtshof heeft bevestigd dat de wet het niet toestaat dat regionale gerechtshoven een tijdslimiet hanteren voor het indienen voor een klacht bij de ombudsman voor mensenrechten. Zo bestond er in de republiek van Toeva een plaatselijk wet, die stelde dat een burger binnen een jaar na het moment van de schending van zijn of haar rechten, een klacht zou moeten indienen. Het hoger gerechtshof heeft overigens niets gezegd over lokaal bepaalde vereisten voor het indienen van de aanklacht, de benodigde documenten e.d. Rossiiskaja Gazeta concludeert dat het voor de burger in Toeva dus niet eenvoudiger wordt. Wel kan een vermeende schending nu niet langer meer ‘verjaren.’

“Voor het eerst in de Russische geschiedenis heeft men geprobeerd om een voorzitter van het Hof te schorsen. Het is echter niet gelukt”, kopt Rossiiskaja Gazeta.

Het ‘hoogste gekwalificeerde college van rechters’ (VKKS) heeft een verzoek afgewezen tot schorsing van de in opspraak geraakte rechter Maikova, sinds 1995 voorzitter van het Hof van Arbitrage voor zowel de stad Moskou als de Moskovskii Oblast. Haar meerdere, Anton Ivanov, het hoofd van het Hogere Hof van Arbitrage en studiegenoot van Medvedev , beschuldigt Maikova van misbruik van haar functie tijdens de aan- en verkoop van woningen en dringt aan op haar voorlopige schorsing. (Meer over de beschuldigingen vind je hier)

Kommersant interpreteert de zaak als een veldslag in de strijd voor een rechterlijke verticaal. Anton Ivanov wordt gezien als de strijdmakker van Medvedev, een verlichte tsaar, die het Hof van Arbitrage moet liberaliseren. Liberaliseren betekent in deze context echter ook het breken van de macht van de (conservatieve) regionale voorzitters en voorzitters van de colleges van rechters.

Het gaat Ivanov niet gemakkelijk af. De VKKS wil Maikova niet schorsen in afwachting van de uitspraak over de vermeende misbruik van haar schorsing. De uitspraak zelf is uitgesteld omdat het onduidelijk is over er gestemd moet worden middel een open of een anonieme stemming. Volgens Kommersant staat de vorm van stemming niet omschreven in de wet ‘over de organen van de rechtspraak’. De VKKS stemt tot nu toe middels een open stemming, maar in februari van dit jaar stelde het Constitutionele Hof dat anonieme stemming een afwijkende meningen onder de rechters zou beschermen. (Zie ook dit bericht) Deze verplichting tot een anonieme stemming is echter nog niet in de wet opgenomen. Het Constitutionele Hof is nu gevraagd om te besluiten op wat voor wijze er gestemd moet gaan worden.

No comments: