7/29/08

Eigen kaders voor Medvedev

President Medvedev constateert dat de overheid een gapend tekort aan goede bestuurders kent. Hij wil een ‘federaal systeem voor een reserve van bestuurlijke kaders.’ Rossiiskaja Gazeta schrijft dat het land “ongeveer 320.000 gemeentebestuurders kent, maar dat er nog de helft zoveel extra nodig zijn.” Medvedev zegt dat het moeilijk is om goede personen te vinden voor gouverneursposten. “Elke keer breken we ons hoofd om de juiste persoon te vinden ter vervanging van de hoogste functies in de regio’s. Er is geen reservebank.”

“Vermelding op de lijst leidt niet automatisch tot een voortgang op de carrièreladder,” waarschuwt Medevdev. “Het nieuwe systeem wordt geen herhaling van de nomenklatoera ten tijde van de Sovjet Unie, toen het systeem een persoon, wanneer hij eenmaal binnen was geraakt, tot aan het pensioen aan het handje hield,” citeert Kommersant.

In tegenstelling tot zijn voorganger verwelkomt Medvedev openlijk personen uit het bedrijfsleven. “Specialisten moeten van de ene sector naar de andere kunnen overstappen. Het moeten communicerende vaten zijn. Nu staat de overheid aan de ene kant, beschermd het de eigen reinheid, die er niet is, en staat het bedrijfsleven aan de andere kant.”

Volgens onderzoekster Krysjtanovskaja berust het bestaande personeelsbeleid op clanstructuren. “Toen het principe ‘we formeren de regering in een nacht’ gelde, werden de kaders samengesteld uit vrienden en school- en studiegenoten. In een dergelijk systeem is loyaliteit de belangrijkste vereiste.” Medvedev: “ Benoemingen worden besloten via vriendjespolitiek, via het principe van persoonlijke loyaliteit of wat het meest afschuwelijk is; voor geld. Ik herhaal: functies worden verkocht.”

Deze week werd een groep oplichters veroordeeld tot flinke gevangenisstraffen. De oplichters hadden zelf redelijke functies, de een binnen de presidentiële administratie, een ander in het leger. Ze dikten hun invloed echter flink aan en beloofden carrièrejagers hoge posten voor flink veel geld.

Rossiiskaja Gazeta merkt op dat Medvedev in zijn rede geen enkele maal refereerde aan soortgelijke initiatieven vanuit de politieke partijen en met name Verenigd Rusland. Waarschijnlijk wil Medvedev ondanks zijn negatieve woorden over loyaliteitsbanden toch een eigen groep bestuurders opzetten. Doet hij het niet, dan doen anderen het immers wel voor (of juist tegen)hem.

No comments: