7/29/08

Buitenlands beleid

President Medvedev ’s presenteerde tijdens de halfjaarlijkse ontmoeting met de Russische ambassadeurs het concept voor ‘zijn’ buitenlandse beleid. De Engelse vertaling van de speech is niet al te lang. Je kunt hem hier lezen.

Rossiiskaja Gazeta’s meest veelzeggende commentaar: “Het westen verwachtte een ‘dooi’. Medvedev verandert echter niet van koers. Hooguit probeert hij in meer diplomatieke bewoordingen te praten dan zijn voorganger.“

Vasillii Lichatsev, plaatsvervangend voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandse zaken, spreekt in een ander bericht Rossiiskaja Gazeta: “Er is geen sprake van het opwekken van een politiek van antiamerikanisme. Het doel van de verkondigde positie is het bereiken van een rechtvaardige wereldorde op basis van respect voor de posities van alle landen, de wereld multipolair te maken en haar te verlossen van pogingen tot autoritarisme en favoritisme.”

Voor mij is het meest interessante deel van de speech de referentie naar de noodzaak voor ‘enlightening our partners’. Terwijl wij (het westen)Rusland willen onderwijzen in de praktische uitvoering van onze idealen : de democratie en de mensenrechten, vindt Rusland het nodig ons te wijzen op de nieuwe werkelijkheid, die na de Koude oorlog ontstaan is. Rusland vindt blijkbaar dat wij deze situatie niet goed inschatten, deels omdat we gewend aaneen decennialang zwak Rusland, deels omdat we blijven neigen naar de blokmentaliteit van de decennia ervoor.

‘Enlightening our partners’ klinkt in het Russisch overigens minder welwillend dan in het Engels. Er wordt gesproken over de ‘psychologische adaptatie van onze partners’. De gevoelswaarde van woorden is uiteraard ook cultuurgebonden.

No comments: