7/29/08

Kort nieuws overheid

De minister van landbouw Gordejev noemt de in 1992 uitgevoerde verdeling van grond op basis van aandelen (in kol- en sovchozen) mislukt, schrijft Rossiiskaja Gazeta. Van de 12 miljoen personen, die indertijd een eigendomsrecht ontvingen, hebben slechts 400.000 hun rechten geregistreerd. Net als met de vouchers zijn veel van deze aandelen onderhands doorverkocht. Op dit moment wordt 86% van de landbouwgrond verhuurt en ligt 40% braak.(wederom voor mij onduidelijke cijfers, JRM)

Volgens Gordejev staan onduidelijkheden met het eigendomsrecht in nauw verband met de effectiviteit van de bebouwing. Pas wanneer de boer zeker is van het eigendom van zijn grond dan zal hij gaan investeren in zijn boerenbedrijf, redeneert de minister.
Het ministerie van landbouw heeft pas sinds een maand het mandaat gekregen om dit probleem aan te pakken. Een nieuwe wet moet ook de aanpassing van de bestemming van grond beter regelen. Nu is het betrekkelijk eenvoudig om boeren te dwingen tot verkoop van hun land om daar vervolgens een lucratieve woonwijk met luxe vrijstaande huizen te realiseren. Ook hier heerst het spook van deze tijd: raiding of reiderstvo, de ‘roof’ van in dit geval grond met medewerking van politie en justitie.

Kommersant bericht dat Poetin Gordejev opdraagt om zorgvuldig te kijken of de grond werkelijk gebruikt wordt voor de landbouw. Anders kan de bestemming beter aangepast worden voor bouwprojecten van de overheid in het kader van het nationale programma ‘ betaalbare huisvesting’. Poetin gebruikt een van zijn favoriete gezegdes over de blaffende hond, die niemand op het erf wil toelaten. De premier houdt niet van de eilandjespolitiek van zijn ondergeschikten.

Premier Poetin is 17 juli door president Medvedev aangesteld als hoofd van de presidentiële raad voor de realisatie van de nationale projecten en het demografische beleid. Volgens Poetin is de huisvesting de centrale schakel in de demografische situatie en de arbeidsmarkt. De premier ziet een gunstige ontwikkeling. In 2003 werd er 38 vierkante meter gebouwd, in 2007 al 61 miljoen. Dit is echter slechts een ‘compenserende groei’, aldus de premier. De bouw begint zich te herstellen na de recessie van de jaren ‘ 90. In 2012 wil Poetin 115 miljoen vierkante meter huisvesting per jaar bouwen, in 2020 154 miljoen. Nu kan slechts 18% van de bevolking zelfstandig zijn of haar huisvestingsproblemen oplossen.

Kommersant
bericht dat in Nizjnii Novgorod de eerste ‘maatschappelijke spreekkamer van de voorzitter van Verenigd Rusland, Vladimir Poetin’ is geopend. De spreekkamers zijn een van de middelen waarmee Poetin de partij dichter bij de burger wil brengen en andersom. De partij zelf lijkt echter huiverig voor dit contact. Ze hopen toch vooral dat Poetin zelf langskomt. Dat deed de premier ook, onverwachts, al werden zijn gesprekken met onder andere een lerares , een jonge moeder en twee jongens met een voetbal uitgebreid vertoont op het avondjournaal. Je kunt twijfelen aan Poetin’s motieven, feit is dat de premier verschrikkelijk goede professional is (geworden) in dergelijke mediamomenten.

Het gesprek met de lerares ging over de aankomende veranderingen in het loonstelsel voor werknemers van ’vanuit het budget gefinancierde instellingen ’ in het onderwijs, de gezondheidszorg en de culturele sector. In het nieuwe stelsel dat vanaf 1 december 2008 in werking treedt, krijgt het management van de instellingen meer bevoegdheden om in coördinatie met de betrokken ministeries de hoogtes van de salarissen te bepalen. Het oude systeem dat straks 16 jaar dienst heeft gedaan telde 18 schalen. Nu het minimumloon wordt bijgesteld tot 4330 roebel, zou iedereen automatisch meteen in de ‘oude’ schaal 17 komen. Uit de uitleg van minister van gezondheidszorg Golikova aan Rossiiskaja Gazeta blijkt dat de ministeries in samenspraak met de vakbonden en managers uit de sector zo’n vijftig verschillende ‘professionele kwalificatie groepen’ hebben vastgesteld ter vervanging van de oude schalen.

No comments: