5/27/08

De tweede week van Medvedev

De tweede week van president Medvedev bestond uit corruptie, rechtspraak en invaliden.

Medvedev kondigde 19 maart de formatie aan van een raad voor de aanpak van corruptie, die hij zelf zal voorzitten, schrijft onder andere Kommersant. Medvedev: "Het corruptieniveau in het land blijft extreem hoog. Alleen al volgens de officiële statistieken zijn in 2007 10,500 zaken onderzocht. En dat is natuurlijk slechts het topje van de ijsberg. Deze vorm van misdaad heeft een verborgen karakter en zoals de juristen zeggen van een latent aard. … Corruptie is een van de meest urgente problemen in de samenleving. Corruptie is een gevaar voor elke staat. Corruptie demoraliseert het zakenleven, vermindert de handelingsbekwaamheid van de staat en vindt zijn weerslag in ons imago in de wereld. We moeten iets doen. We hebben lang genoeg gewacht. Corruptie is een systematisch probleem geworden en vereist daarom een systematisch antwoord. Vereist is een nationaal plan voor de aanpak van corruptie met tenminste de volgende drie onderdelen:"

1/ Het moderniseren van de wetgeving

2/ Het bestrijden en voorkomen van corruptie in economische en sociale sectoren; het scheppen van stimuli voor ongecorrumpeerd gedrag; transparante uitvoering van overheidsprocedures zoals aanbestedingen en tenders, een nieuwe gedragscode voor ambtenaren, een over het algemeen gunstiger zakenklimaat, maatregelen tegen gewelddadige overnames, een modern systeem ter beoordeling van de werkzaamheden van rechtshandhavende organisaties, controlemechanismes voor belangconflicten van overheidsdienaars en rechters en de transparante monitoring van hun eigendommen

3/"Ongecorrumpeerd gedrag moet de standaard worden. Anders gebeurt er niets. " De president vroeg de media en maatschappelijke organisaties om zich aan te sluiten bij het 'rechtsonderricht'.

Rossiiskaja Gazeta
schrijft over een verschil van mening binnen 'de parlementscommissie voor de aanpak van corruptie'. Enkele parlementariërs willen meer dan het contoleren en schrijven van wetten. De twee communisten in de commissie, bijvoorbeeld, zien het parlement als instrument om corruptie binnen ministeries en federale diensten aan de kaak te stellen en dromen van baanbrekende parlementaire enquêtes. Crimefighters zoals Khinsjtein van Verenigd Rusland neigen, niet onverschillig voor publieke aandacht, in dezelfde richting. Commissievoorzitter Otari Arsjba houdt zich echter aan de opdracht: "We proberen van de fouten van voorgaande commissies te leren en de functie van de commissie te beperken tot professionele hulp op het gebied van wetgeving. We hoeven niet zonder goede reden op elke aanleiding te reageren en de lopende werkzaamheden te onderbreken voor publieke optredens."

Op 20 mei presenteerde Medvedev zijn plannen voor een nieuwe etappe van hervormingen van het rechtssysteem. Qua toon verschilt zijn stijl weinig van dat van zijn voorganger: Er is al veel bereikt om trots op te zijn, maar er moet nog veel gebeuren. Kommersant brengt de lezer in herinnering dat er al in 2001 een nieuwe codex voor strafrechtelijke procedures is aangenomen en er aanpassingen zijn gemaakt in de wetten 'over de status van rechters' en 'het rechtssysteem'. Volgens Medvedev zijn deze wetten goed, maar worden ze niet uitgevoerd: "Het doel is om de onafhankelijk van de rechtbank in de praktijk te brengen, "… en "om de praktijk van niet-juridische besluiten te liquideren, die zoals we weten, vaak genomen worden na verschillende vormen van druk, telefoontjes en – ik zal er niet omheen draaien – geld."

Larisa Brytsjeva, sinds 1993 assistent van drie presidenten op het gebied van staatsrecht heeft de opdracht gekregen voor 1 september 2008 een werkgroep te formeren. De voorzitter van het Hoge Hof van Arbitrage, Anton Ivanov vertelt Rossiiskaja Gazeta dat al deze herfst 'opmerkelijke' wetsvoorstellen zullen worden gepresenteerd." …" Drastische bewegingen zijn er van de kant van de overheid niet te verwachten. Revoluties zullen er niet plaatsvinden. Het rechtssysteem zal niet afgebroken en opnieuw opgebouwd worden." … " Wel moeten er significante aanpassingen worden gemaakt in het reglement voor het benoemen van rechters, in de gestelde termijnen voor gerechtelijk onderzoek en aanpassingen ter bescherming van de rechten van burgers, die het slachtoffer zijn van wederrechtelijke uitspraken."

Advocaat en lid van de Maatschappelijke Raad, Pavel Astakhov, vertelde Kommersant dat een onafhankelijk rechtssysteem slechts mogelijk is, wanneer er een nieuwe generatie rechters is opgekomen. Dat betekent niet over vier jaar, maar over zeven of acht jaar. "In de afgelopen vijf jaar is er geen enkele advocaat tot rechter benoemd, " zegt Astakhov. … "Het bedrijfsleven, criminelen en de overheid oefenen een catastrofale invloed uit op de rechters. Zolang er geen systeem bestaat dat de rechter beschermd, zal er niets anders zijn dan corruptie."

Kommersant merkt op dat er sinds de inauguratie van de nieuwe president al duidelijke tekenen van een nieuwe trend zichtbaar worden. De krant noemt de gerechtelijke procedure rond de medewerker van de presidentiële administratie Bojev en klokkenluider Valjavina. Daarbij komt deze week het nieuws over de ontslagprocedure tegen de rechter Ljoedmilla Maikova. Rossiiskaja Gazeta schrijft dat Maikova, sinds 1995 voorzitter van het Hof van Arbitrage voor zowel de stad Moskou als de Moskovskii Oblast, wordt verdacht van misbruik van haar positie bij het verkrijgen van een woning in het elite complex 'de mussenberg', ontwikkeld door bouwbedrijf Donstroi. De vader van een van de managers van Donstroi, is weer eigenaar van het bouwbedrijf Moskapstroi. Hij was opmerkelijk genoeg de aannemer voor het nieuwe gerechtsgebouw. Bovendien leidde Maikov tussen 2004 en 2006 enkele zaken waarin beide bouwbedrijven figureerden. Nadat de zaak in 2007 was onderzocht zou Maikova het verzoek hebben gekregen om stilletjes op te stappen. Zij zou dat geweigerd hebben. De zaak is uniek, zegt Rossiiskaja Gazeta, niet vanwege het gesjoemel met huizen natuurlijk, maar omdat dit het eerste ontslag van een rechter kan worden in de geschiedenis van het Arbitrage Hof.

Daags eerder, op 19 mei, verhoogde Medvedev de financiële compensatie voor mensen, die wegens zorg voor invaliden of bejaarden ouder dan 80 jaar niet kunnen werken, van 500 tot 1200 roebel per maand. Bovendien kan men vanaf 1 juli 2008 meerdere compensaties ontvangen, wanneer men ook voor meerdere personen zorgt. (Rossiiskaja Gazeta)

No comments: