4/23/07

Hamer en sikkel

21/04/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=758983
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=760878


Er werd de afgelopen weken weer flink geruzied over historische symbolen. Een illustratief stukje Russische politiek.

Onderwerp van debat is de overwinningsvaandel, gebruikt voor de viering van de overwinning op fascistisch Duitsland op 9 mei. Parlementariërs van Verenigd Rusland willen duidelijkheid scheppen in de huidige situatie, gereguleerd door een ineffectieve wet van Jeltsin uit 1996. Volgens hun wetsvoorstel zou er slechts één soort vlag gebruikt mogen worden. Deze vlag kent een witte vijfpuntige ster op een rood veld. Dat wil zeggen zonder hamer en sikkel. Zo zou de viering van de overwinning in de vaderlandse oorlog (WO II) gescheiden kunnen worden van de symbolen van de niet meer bestaande Sovjet Unie, alsmede de symbolen van de huidige Communistische partij en de Nationaal Bolsjewieken.

Het voorstel leidde tot felle tegenstand vanuit de Communistische partij en Sergei Mironov, politiek leider van Rechtvaardig Rusland. ‘Het is onnodig om aan de vooravond van de dag van de overwinning de gevoelens van de oudere generatie te schofferen. ‘Het wegnemen van de hamer en sikkel zal een te grote schok zijn voor de veteranen.’

De senaat, in de zak van Mironov, verwierp het voorstel van Verenigd Rusland. Vervolgens maakte het parlement, gedomineerd door Verenigd Rusland, het veto ongedaan en stuurde de wet voor ondertekening naar de president. Kommersant noemt de affaire op dat moment ‘een schandaal tussen Verenigd Rusland en Rechtvaardig Rusland’, de twee partijen die strijden om de aan het Kremlin loyale kiezer.

Poetin sprak vervolgens met de vertegenwoordigers van oorlogsveteranen en besloot de wet af te wijzen. Bewust van zijn verantwoordelijke positie ‘boven’ de twee om zijn erfgoed strijdende partijen lichtte hij eerst Boris Gryzlov, de politiek leider van Verenigd Rusland in. Deze kon zo net op tijd het gezicht redden door ook zelf de president te verzoeken om de wet af te wijzen.

Het is illustratief voor de huidige Russische politiek dat terwijl de politieke partijen met elkaar strijden, de directe band tussen de president en bevolking (in de vorm van de veteranenorganisaties) de doorslag geeft.

De bewuste vlag (met witte ster, hamer en sikkel)is bekend van de beroemde foto van Jevgenij Chaldei van de Russische soldaat die de bannier bovenop de Reichstag plaatst. Overigens is dit geen basis voor een historische werkelijkheid. De foto was geënsceneerd. Voor velen is dit beeld, verspreid via miljoenen school- en geschiedenisboeken, echter de officiële realiteit. Een realiteit waar de politieke elite rekening mee houdt.

No comments: