4/23/07

Kleine stap richting meer bestuurlijke openheid

19/04/2007
http://www.rg.ru/2007/04/19/vlast.html

Een langverwachte wet die de verplichting reguleert van overheden en overheidsdiensten om informatie aan de burger te verstrekken is eindelijk aangenomen. Ondanks dat de parlementariërs unaniem voor stemden zijn er veel twijfels over de daadkracht van de wet.

‘Zonder duidelijke garanties voor bestuurlijke openheid bestaan de rechten van de burger slechts op papier’, motiveert Oleg Morozov de wet. ‘Het belang voor de corruptiebestrijding is duidelijk. Zonder deze wet kunnen we niet vooruit.’

Omdat het drie jaar heeft geduurd voor de wet werd aangenomen, betwijfelen andere parlementariërs de motieven van de Verenigd Rusland partij, dominant in de Doema en nauw verbonden met bestuurlijke functies op alle niveaus. Zij kijken daarom argwanend naar de formulering van de wet.

Volgens de critici zou de wet bestuurlijke organen en overheidsdiensten moeten dwingen om informatie te verstrekken en niet moeten omschrijven welke informatie verstrekt wordt en hoeveel er voor betaalt moet worden. Openheid zou de regel moeten zijn, geheimhouding de uitzondering en niet andersom.

Oleg Morozov van Verenigd Rusland geeft toe dat er in de toekomst moet worden gekeken hoe de uitzonderingen op de regel, d.w.z. informatie die niet verstrekt mag worden te omschrijven. Dit in plaats van een (uitputtende) lijst van informatie die verstrekt moet worden.

Een Doema-lid van de LDPR wijst erop dat het internet als middel tot het verkrijgen van informatie te beperkt is. Slechts 23 miljoen van de 140 miljoen burgers gebruikt het internet.

De liberaal-democraten en communisten klagen dat er in de wet geen woord staat over de media, toch de voornaamste bron van informatie. De indieners van het wetsvoorstel wijzen er echter op dat de rechten van de pers in een eigen wet omschreven staan en dat het gelijkstellen van de rechten van journalisten en burgers niet voordelig zou uitpakken voor de eerste groep. Journalisten moeten immers binnen 7 dagen beantwoord worden, terwijl de termijn voor burgers een maand is.

De straffen op het niet verstrekken van informatie zijn overigens erg laag: 28 tot 85 euro.

No comments: