4/23/07

Kiescommissie wil zelfrestrictie zwarte PR

21/04/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=760905


Vrijdag sprak de nieuwe centrale kiescommissie achter gesloten deuren met de vertegenwoordigers van vijf politieke partijen. Onderwerp van gesprek was zelfrestrictie in het gebruik van zwarte PR.

De nieuwe voorzitter van de centrale kiescommissie Vladimir Tsjoerov raadt de partijen met klem aan om zich te weerhouden van het gebruik van zwarte PR, het zwart maken van tegenstanders door middel van bestelde publicaties. Hij uitte zijn bezorgdheid over de gang van de recente regionale verkiezingen in Krasnojarsk Krai.

Volgens de aanwezige partijen (VR, RR, LDPR, KPRF en SPS) ligt het probleem niet zozeer bij hen maar bij de wetshandhavers die slechts arbitrair optreden. Sergei Ivanov van de LDPR: ‘Zwarte PR bestaat en dat zal zo blijven. Op dit moment pakken ze echter iedereen aan behalve Verenigd Rusland.’

Het hielp ook niet echt dat Verenigd Rusland een - in de woorden van Boris Nadezjdin van SPS – ‘niet-serieus meisje’ naar de bespreking had gestuurd. Riazanskii van Verenigd Rusland commentarieerde vervolgens dat men niet de schuld bij zijn partij moet zoeken maar dat de partijen samen de strijd met zwarte PR moeten aangaan.

De partij Jabloko was niet uitgenodigd. Sergei Mitrokhin betreurt dat alleen de ‘uitverkorenen’ mochten komen. ‘De andere partijen hebben blijkbaar van de centrale kiescommissie een rode kaart gekregen.’

No comments: