10/24/07

Alternatieve geneeswijzen

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=815660

In het parlement wordt een wetsvoorstel besproken dat reclame van occulte en mystieke diensten verbiedt. 'Ons voorstel moet de mensen beschermen tegen charlatans', zeggen de twee opstellers. Volgens Kommersant zijn er ongeveer 10.000 genezers in Rusland werkzaam, waarvan er 99% geen diploma heeft. Reclame is voor hen essentieel. In Russische kranten en tijdschriften wordt er voor ongeveer 5 miljoen dollar reclame gemaakt voor occulte diensten, dat is 6,3% van de totale reclameomzet voor medische diensten, medicijnen en biologische preparaten. (Ik neem aan uitgezonderd tv)

Het bericht viel me op omdat dit zo'n typisch aspect is van de Russische transitie. Eerst een volledig uit de klauwen lopende vrijheid die enorm botst met de atheïstische/zuiver wetenschappelijke waarden van het communisme maar voeding vindt in het boeren bijgeloof en vervolgens de conservatieve tegenreactie en wettelijke inperking.

De directeur van de 'Hoogste magische loge' zegt overigens dat vooral de eerlijke genezers onder de wet zullen lijden: 'De charlatans kopen immers gewoon een diploma en zullen als te voren de mensen bedotten.'

No comments: