7/9/07

Doema

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=780717
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=780733

De lentesessie van de Doema is beëindigd. Op de valreep werd er nog een impopulaire wet aangenomen met zwaardere straffen voor overtredingen in het verkeer. Kommersant interviewde de fractievoorzitters. Wat hebben ze het afgelopen half jaar bereikt?

De belangenvereniging van automobilisten was al maanden fel aan het protesteren tegen menig proefballon en wetsvoorstel die de vrijheden van de automobilist zou inperken. De wet moest er echt voor de vakantie doorheen . Impopulaire wetten zijn in verkiezingstijd immers uit den boze.

De afgeslankte wet beschrijft onder andere het alcoholpromillage waarmee een automobilist achter het stuur mag zitten. Dit is vergelijkbaar met onze normen. Een halve liter bier voor een persoon van 80 kilo. De bewijslast voor verkeersovertredingen is omgedraaid. Wanneer een overtreding op beeld is opgenomen hoeft de procureur niet langer te bewijzen dat de eigenaar ook in de auto zat. Wanneer de eigenaar denkt niet in de auto te hebben gezeten ten tijde van de overtreding, moet hij bewijzen wie dan wel op dat moment de auto bestuurde. De wegsleepregeling is duidelijker. Bij dronkenschap, niet werkende remmen of dubbel geparkeerd staan wordt de auto weggesleept. Het eerste etmaal opslag is gratis. Daarna worden de kosten doorberekend.

Een aantal voorstellen haalde het ook niet, zoals afname van het rijbewijs na het rijden door rood licht of overschrijding van de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom. De minimale boete werd niet verhoogd tot de voorgestelde 300 roebel maar de meer acceptabelere 100 roebel.

Gevoelig is natuurlijk de relatie tussen de verkeersagent en de automobilist. De papierwinkel zal afnemen omdat bij onmiddellijke betaling er slechts een kwitantie en niet langer een heel protocol geschreven hoeft te worden. Tegelijk wordt verwacht dat met de hogere boetes de afkoopsommen ook zullen stijgen.

De commentaren van de fractievoorzitters op de lentesessie geven een goed beeld van de onderwerpen waar ook de komende parlementsverkiezingen over zullen gaan. In een ander artikel wees een journalist op het belang van de aankomende parlementsverkiezingen. Zij zijn met name belangrijk omdat ze ‘de’ belangrijkste graadmeter zullen zijn voor het door Poetin’s aanwijzen van zijn voorkeursopvolger of de door Poetin gepresenteerde keus uit twee opvolgers.

Boris Gryzlov van Verenigd Rusland is tevreden dat ondanks de het hoge aantal wetten dat in deze sessie is aangenomen de kwaliteit niet afgenomen is. Elementen uit de jaarlijkse lezing van de president eind april, zijn nu al in wet omgezet. Hij is trots op het driejarige budget dat volgens hem de verworven stabiliteit verankert. Eerder werden de budgetten per jaar bepaald.

De voorbereiding van een aantal wetten zoals die over het pensioenstelsel zal na de vakantie voortgezet moeten worden. Dit ligt volgens Gryzlov niet aan het parlement maar de verschillenden ministeries die het niet eens kunnen worden.

Ivan Melnikov van de KPRF heeft een ander kijk op de zaak. ‘ Verenigd Rusland blokkeert niet alleen onze wetten, maar zelfs onze amendementen.‘ Hij hekelt ook de praktijk waarin VR samen met de ministeries wetten voorbereid en deze vervolgens als hun initiatieven presenteert. Als succes noemt Melnikov ‘de redding van de overwinningsvaandel’ en een wet met garanties voor de oppositie. De meeste aangenomen wetten vindt hij asociaal van karakter. Een wet die Rusland verplicht openheid te geven over militaire zaken aan het westen noemt hij een capitulatie ten opzichte van de NATO. Het driejaarlijkse budget noemt hij een beweging vooruit, maar wel met de snelheid van een schildpad.

Ook Aleksandr Babakov van Rechtvaardig Rusland roemt het eigen aandeel in ‘de redding van de overwinningsvaandel’. Als relatief nieuwe en kleine fractie heeft hij weinig te melden. Wellicht daarom draait hij de voorstelling handig om. Het parlement heeft niet de wensen van de president snel uitgevoerd, zoals Gryzlov zegt. Nee, de president heeft juist goed geluisterd naar de wensen en kritiek uit de samenleving die via zijn fractie in het parlement te horen waren. Babakov betreurt dat zijn fractie niet meer heeft kunnen doen tegen sociale ongelijkheid, onder andere binnen het kader van het driejarige budget. Er had best wat langer doorgepraat kunnen worden.

Vladimir Zjirinovskii van de LDPR is het meest trots op de nieuwe wetgeving voor landbouw. Hij spreekt van een daadwerkelijke verbetering van de levenskwaliteit in dorpen en kleine steden. Het platteland zal zijn interesse blijven houden tijdens de herfstsessie. ‘De mensen eten slecht. Er zijn ecologische problemen.’

Genadii Semigin zegt dat het blok Rodina 12 wetsvoorstellen heeft ingebracht die ‘de parlementaire meerderheid behoorlijk nerveus hebben gemaakt’. Het gaat met name om voorstellen voor extra subsidies voor sociale groepen onder en rond het bestaansminimum. Hij is daarom vooral trots op de verhoging van het minimale loon tot 2300 roebel. Het driejarige budget noemt hij een budget van stagnatie. ‘De regering wil het verdiende geld bevriezen in het stabiliteitsfonds, maar wij willen het investeren in de economie en de sociale sfeer.’ Ook wil hij de regio’s weer meer invloed geven over de besteding van hun eigen inkomsten.

Rodina is in de vorm van Velikaja Rossia ook straks weer van de partij. Vraagt u zich af waar de (rechtse) liberalen uithangen? De vorige keer haalden ze de kiesdrempel niet.

No comments: