7/9/07

Extremisme

http://www.rg.ru/2007/07/05/skinhed.html
http://www.expert.ru/articles/2007/07/04/tesak/

Het parlement heeft een reeks wetswijzigingen doorgevoerd die de aanpak van extremisme effectiever zou moeten maken. Toevallig werd deze week ook Tesak, een bekende neo-fascistische skinhead, gearresteerd.

Het strafrecht vermeldt naast het uitdragen van de traditionele, ‘raciale, nationale en religieuze haat’ nu ook ‘politieke en ideologische haat’ en zelfs ‘haat tegen een willekeurige sociale groep’. Mensenrechtenorganisatie SOVA wijst op de onduidelijkheid van het begrip ‘sociale groep’. Rechters hebben al eerder het Russische leger en de regering van de Marii-El regio omschreven als ‘sociale groep’. U kunt zelf bedenken dat sommige uitspraken van Kasparov als politieke haat gekarakteriseerd zouden kunnen worden.

Het afluisteren van telefoonverkeer en het lezen van post van personen die verdacht worden van extremistische activiteiten is toegestaan. Provocatie en uitlokking is echter verboden evenals het falsificeren van onderzoeksgegevens. Voorstellen zoals het strafbaar stelen van het hinderen van bestuurders en politici in hun werk werden door het parlement afgekeurd. Dit dankzij amendementen van de parlementariërs van Rechtvaardig Rusland die de wet in inperking van de rechten en vrijheden van de burgers noemen.

Tesak, door zijn ouders Maksim Martsinkevitisj genoemd en student bouwkunde, werd een publiek figuur nadat hij tijdens een maatschappelijk debat een Hitlergroet had uitgebracht, die vervolgens beantwoord werd door ongeveer 40 van zijn aanhangers in de zaal. Opnames waren later te zien op het internet. Tesak hield ook een eigen blog bij waarin hij aftuigingen en moorden op immigranten verheerlijkte. Vorig jaar werd hij zelfs geïnterviewd door de Washington Times. Hij vertelde hoe hij met een groep van 5 tot 10 jongeren Armenen, Chinezen en Tadzjieken aftuigde. Het is echter nog steeds onduidelijk of hij ook daadwerkelijk betrokken was bij de misdaden waarover hij schreef en opschepte.

Jongerenbeweging ‘Da!’ vraagt al jaren om zijn arrestatie. Tesak was niet bepaald moeilijk te vinden. Iedereen wist waar hij woonde. Toch duurde het een hele tijd tot hij eindelijk opgepakt werd. Ekspert suggereert dat Tesaks ‘opvallende maar volledig mythische activiteiten’, nuttig waren voor bepaalde misdaadbestrijders die meer geld van de overheid willen losweken. Wellicht was hij nu handig om te fungeren als bliksemafleider voor de minder plezante aspecten van de nieuwe anti-extremisme wetgeving.

No comments: